İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Türkiye'de yerbilimleri konusunda 1935 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren hakemli bir dergidir. Bilimsel ve teknik araştırmalara ait veri ve değerlendirmeleri içeren makalelerin yer aldığı bir yerbilimleri dergisi niteliği taşıyan MTA Dergisi, yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

MTA Dergisi Türkçe versiyonu ULAKBİM veri tabanında,İngilizce versiyonu ise Thompson Reuters Isı Master List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogic abstracts ve Scopus veri tabanında taranmaktadır.

Devamı..

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is a peer reviewed journal on the earth science in Turkey, has been continuing broadcasting life since 1935. Bulletin of The Mineral Research and Exploration has been publishing in Turkish and English twice in a year, having chacteristics of an earth science journal that includes data and evaluations of scientific and technical researches.

Foreign edition of Bull. Min. Res. Exp. is indexed and abstracted in Thompson Reuters Isı Master List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogic abstracts and SCOPUS database, Turkish edition is indexed and abstracted in ULAKBIM database.

Read More..

MTA Dergisi ISSN: 1304-334X
Bull.Min.Res.Exp. ISSN: 0026-4563

 
Telif Hakları ve Lisans
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Dergisi 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerini uygulamaktadır. MTA Dergisinde makaleler, “Creative Common Atıf-GayriTicari-Türetilemez (CC-BY-NC-ND 4.0)” lisansı şartları altında yayımlanmaktadır. Bu lisans ile eseriniz size alıntı vererek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=tr
Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commmercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018