İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
MUNZUR DAĞLARI ALT MİYOSEN ÇÖKELLERİ MOLLUSK TOPLULUĞU VE PALEOEKOLOJİSİ (DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE)
Başlık: MUNZUR DAĞLARI ALT MİYOSEN ÇÖKELLERİ MOLLUSK TOPLULUĞU VE PALEOEKOLOJİSİ (DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE)
Yazarlar: Müjde GÜRSOY
Anahtar Kelimeler: Bivalvia, Gastropoda, Alt Miyosen, Paleoekolojik Çeşitlilik, Tunceli.
Özet:

Araştırma konusu, Tunceli ili Ovacık ilçesinde yer alan Munzur Dağlarında yüzlek veren Miyosen yaşlı birimlerdir. Munzur Dağlarında Paleozoik’ten Senozoik’e kadar devam eden bir çökelim bulunmaktadır. Ovacık bölgesinde yüzeyleyen   Miyosen yaşlı Başpınar   Formasyonu   neritik   kireçtaşları, gastropod ve bivalv fosilleri açısından zengindir. Bu çalışmada 336 adet örnek değerlendirilmiştir. Bunlardan 7 tür Gastropoda (Globularia carlei, Granulolabium plicatum, Granulolabium (Tiaracerithium) thiarella, Tympanotonus margaritaceus, Terebralia subcorrugata, Nassarius erunalae, Cerithium vulgatum); 4 tür ve 1 cins Bivalvia (Cardita rusticana, Anadara aquitanica, Cubitostrea digitalina, Ostrea lamellosa, Chlamys sp.) sınıfına aittir. Tanımlanan bu türler ile Başpınar Formasyonu’na ait birimlerin yaşı Erken Miyosen olarak ortaya konmuştur. Ayrıca uygulama niteliğinde olan bu çalışmada ilk defa fosillerin derlendiği lokasyon için paleoekolojik tür çeşitliliği Simpson, Shannon-Weaver,   Epilou ve   Margalef   indeksleri kullanılarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar sonucu bivalvlere oranla Gastropoda sınıfı örneklerinin, Simpson indeksi (D=0,82) daha baskın, Shannon-Weaver indeksi (H=2,53) ile tür çeşitliliği daha fazla ve Margalef indeksi  (M=1,23)  ise  daha  yüksek  tür  zenginliğine  sahip  olduğu  sayısal olarak ortaya konulmuştur. Epilou indeks değeri (Ep=0,9) ise gastropodlardaki tanımlanan  tür  sayılarının  yaklaşık birbirine  eşit  olduğu sonucunu vermiştir.

DOI: 10.19076/mta.334252

Details

[English .pdf]
MOLLUSCAN ASSEMBLAGE AND PALEOECOLOGY OF LOWER MIOCENE SEQUENCES OF THE MUNZUR MOUNTAINS (EASTERN ANATOLIA, TURKEY)
Title: MOLLUSCAN ASSEMBLAGE AND PALEOECOLOGY OF LOWER MIOCENE SEQUENCES OF THE MUNZUR MOUNTAINS (EASTERN ANATOLIA, TURKEY)
Authors: Müjde GÜRSOY
Keywords: Bivalvia, Gastropoda, Paleoecological Diversity, Lower Miocene, Tunceli.
Abstract:

The research subject is the Miocene aged units that located in the Munzur Mountains at the Ovacik district of Tunceli province. There is a continued sediment deposits from Paleozoic to Cenozoic at the Munzur Mountains. The neritic limestones of the Miocene Başpınar Formation outcropping in the Ovacık district are rich in fossil groups of gastropods and bivalves. In this study, 336 samples from the Başpınar Formation have been evaluated. Seven species of Gastropoda (Globularia carlei, Granulolabium plicatum, Granulolabium (Tiaracerithium) thiarella, Tympanotonus margaritaceus, Terebralia subcorrugata, Nassarius erunalae, Cerithium vulgatum,) and four species of Bivalvia (Cardita rusticana, Anadara aquitanica, Cubitostrea digitalina, Ostrea lamellosa) were identified. One more species of Bivalvia was identified by using open nomenclature (Chlamys sp.). The studied fossil assemblage of the Başpınar Formation indicates a Lower Miocene. Furthermore, for the first time in this study, paleoecological species diversity is calculated by using the Simpson, Shannon-Wiener, Epilou and Margalef indices for the locations where the fossils were collected. Numerical results are  obtained  by  comparing  bivalves  and  gastropods. According to  these results, the Gastropoda specimens shows that the more dominancy (Simpson index D = 0,82), the more species diversity (Shannon-Wiener index H = 2,53) and the higher species richness (Margalef index M = 1,23) than the Bivalvia specimens. The Epilou index value (Ep = 0,9) gives the result that the species numbers in the gastropods are approximately equal to each other.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.334249 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018