İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
KALE - TAVAS VE ACIPAYAM HAVZALARINDA ERKEN MİYOSEN ÇÖKELLERİNİN MOLLUSK BİYOSTRATİGRAFİSİ (DENİZLİ, GB TÜRKİYE)
Başlık: KALE - TAVAS VE ACIPAYAM HAVZALARINDA ERKEN MİYOSEN ÇÖKELLERİNİN MOLLUSK BİYOSTRATİGRAFİSİ (DENİZLİ, GB TÜRKİYE)
Yazarlar: Yesim BUYUKMERİC
Anahtar Kelimeler: Akitaniyen, Geç Burdigaliyen, Mollusk, Paleobiyocoğrafya, Paleoekoloji, Stratigrafi.
Özet:

Bu çalışmada, Kale-Tavas ve Acıpayam havzalarının erken Miyosen birimleri için bir stratigrafik çerçeve önerilmektedir. Akitaniyen yaşlı acı su-denizel çökellerden (Yenidere formasyonu) iki, geç Burdigaliyen yaşlı sığ denizel birimlerden (Kale formasyonu) ise üç stratigrafik kesit incelenmiştir. Akdeniz provensindeki alanlarda bulunanlara benzer 26 mollusk türü tanımlanmıştır. Bulunan fauna, Akdeniz Tetisi’nin sadece erken Miyosen sırasında Denizli bölgesinin güneybatı bölümünde bulunduğuna işaret etmektedir. Erken Miyosen döneminde havzada gerçekleşen bir tektonik aktivite, bölgedeki denizel Tetis etkisinin sınırlarını anlamak için çok önemli olabilir.

Details

[English .pdf]
MOLLUSCAN BİOSTRATİGRAPHY OF EARLY MİOCENE DEPOSİTS OF THE KALE-TAVAS AND ACIPAYAM BASİNS (DENİZLİ, SW TURKEY)
Title: MOLLUSCAN BİOSTRATİGRAPHY OF EARLY MİOCENE DEPOSİTS OF THE KALE-TAVAS AND ACIPAYAM BASİNS (DENİZLİ, SW TURKEY)
Authors: Yesim BUYUKMERİC
Keywords: Aquitanian, Late Burdigalian, Mollusca, Paleobiogeography, Paleoecology, Stratigraphy.
Abstract:

In the present work, a stratigraphic framework of the early Miocene units of the Kale-Tavas and Acıpayam deposits is proposed.Two stratigraphic sections from the brackish-marine deposits of Aquitanian (Yenidere formation) and three sections from the shallow marine units of late Burdigalian (Kale formation) age have been logged. In total 26 mollusc species are identified similar to those of the areas in the Mediterranean province. The fauna indicates that the Mediterranean Tethys occupied the southwestern part of the Denizli region only during the early Miocene. A tectonic pulse in the basin during the early Miocene may have been very important to understand the limits of marine Tethyan influence in the area. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018