İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Paleosismoloji kataloğu: 2012 yılı öncesi Türkiye’deki aktif faylar üzerinde yapılmış hendek çalışmaları
Başlık: Paleosismoloji kataloğu: 2012 yılı öncesi Türkiye’deki aktif faylar üzerinde yapılmış hendek çalışmaları
Yazarlar: Şule GÜRBOĞA, Oktay GÖKÇE
Anahtar Kelimeler: Deprem, Paleosismoloji kataloğu, Hendek, Aktif fay, Türkiye.
Özet:

Aktif fayların uzun dönem sismik davranışlarını anlamak için aletsel ve tarihsel deprem kayıtları incelenmeli ve değerlendirilmelidir. Aletsel kayıtlar, ulusal ve uluslararası rasathaneler tarafından kayıt ediliyor olmasına rağmen, Türkiye’deki tarihsel sismik kataloglar çok sınırlıdır. Bu çalışma kapsamında, 2012 yılı öncesi Türkiye’nin kara ve deniz-göl alanlarında yapılmış olan hendek ve karot çalışmalarını derleyerek tarihsel deprem kayıtlarının tek bir kaynakta toplanması hedeflenmiştir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) tarafından 2012 yılında başlatılan Türkiye Paleosismoloji Projesi (TURKPAP) kapsamında, hendekler sonucu elde edilen veriler standart bir dosya düzeninde arşivlenmeye başlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye’de meydana gelmiş olan yıkıcı sismik olayların kesin tarihleriyle tespit edildiği bütün paleosismolojik hendek çalışma sonuçları derlenmiştir. Bu derlemede sadece tarihi depremler değil, aynı zamanda birçok çalışmadaki paleosismolojik parametreler detaylı bir şekilde listelenmiştir.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.561925

Details

[English .pdf]
Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey
Title: Paleoseismological catalog of Pre-2012 trench studies on the active faults in Turkey
Authors: Şule GÜRBOĞA, Oktay GÖKÇE
Keywords: Earthquakes, Paleoseismological catalogue, Trenches, Active faults, Turkey.
Abstract:

Instrumental and historical earthquake catalogues have to be examined and evaluated to understand the long-term seismic behaviour of active faults. Although the instrumental records have been determined from the national and international observatories, the historical seismic catalogues are very limited in Turkey. For the reason, we aimed to compile paleoseismological trench studies carried out before 2012 in the areas of onshore and offshore sections of Turkey. In terms of a Turkey Paleoseismological Project (TURKPAP) posted by General Directorate of Mineral Research and Exploration (MTA) in the 2012 year, a number of paleoseismological investigations have been initiated and documented for archiving at a standardized data layout. In this study, we compiled all paleoseismological trench surveys with the definite dates of past strong seismic events occurred in Turkey before that date. By using this compilation, not only the historical earthquakes but also many paleoseismologic parameters of the studies have been listed clearly.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.561925 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019