İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
18 Mart 1953 Yenice-Gönen Depremi (Ms=7.2) ışığında Yenice-Gönen Fayı’nın aktif tektonik ve paleosismolojik özellikleri, KB Türkiye
Başlık: 18 Mart 1953 Yenice-Gönen Depremi (Ms=7.2) ışığında Yenice-Gönen Fayı’nın aktif tektonik ve paleosismolojik özellikleri, KB Türkiye
Yazarlar: Akın KÜRÇER, Selim ÖZALP, Ersin ÖZDEMİR, Çağıl UYGUN GÜLDOĞAN, Tamer Y. DUMAN
Anahtar Kelimeler: 1953 Yenice-Gönen depremi, Yenice-Gönen fayı, Kuzey Anadolu Fay Sistemi, Kayma hızı, Paleosismoloji.
Özet:

Yenice-Gönen Fayı (YGF), Biga Yarımadası’nın orta kesiminde, Gönen ile Yenice arasında, K65°D genel doğrultusunda uzanan, sağ-yanal doğrultu atımlı aktif bir faydır. 18 Mart 1953’te YGF üzerinde, 263 kişinin yaşamını yitirdiği bir deprem (Ms=7,2) ve bu depreme bağlı olarak 70 km yüzey kırığı gelişmiştir. Bu çalışmada, Yenice-Gönen Depremi (YGD) yüzey kırığı üzerinde atım dağılımına yönelik ölçümler yapılarak YGF’nın yıllık kayma hızı hesaplanmıştır. YGD yüzey kırığı üzerinde 1,70±0.1 ile 3,20±0,2 metre arasında değişen sağ-yanal yer değiştirmeler ölçülmüştür. En fazla yer değiştirmenin YGF’nın orta bölümüne yakın bir alanda (Çakır ile Karaköy arası) olması ve bu değerlerin KD ve GB yönlerinde dereceli olarak azalması, YGD sırasında kırılmanın iki taraflı olarak ilerlediğini belgelemektedir. YGF’nın son 300.000 yılda, Gönen Çayı üzerinde neden olduğu toplam atım 800±50 metre ve yıllık kayma hızı 2,65±0,15 mm olarak hesaplanmıştır. Güncel GPS çalışmaları Güney Marmara bölgesindeki sağ-yanal doğrultu atımlı fayların 6-8 mm/yıl kayma hızına sahip olduklarını göstermektedir. Bu kayma hızının, Kuzey Anadolu Fay Sistemi’nin Güney Marmara Bölgesi’ndeki uzantılarını teşkil eden YGF, Sarıköy Fayı ve Çan-Biga Fay zonları arasında paylaşıldığı değerlendirilmiştir. Paleosismoloji çalışmaları ile YGF üzerinde son 6200 yılda, 1953 depremi dahil olmak üzere, yüzey yırtılması ile sonuçlanmış 6 deprem oluştuğu belirlenmiştir. 14C ve OSL yaş verilerine göre, YGF, 505 yıl ile 1793 yıl arasında değişen ve düzenli olmayan bir deprem tekrarlanma aralığına sahip olup ortalama deprem tekrarlanma aralığı 1180 yıldır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.500553

Details

[English .pdf]
Active tectonic and paleoseismologic characteristics of the Yenice-Gönen fault, NW Turkey, in light of the 18 March 1953 Yenice-Gönen Earthquake (Ms=7.2)
Title: Active tectonic and paleoseismologic characteristics of the Yenice-Gönen fault, NW Turkey, in light of the 18 March 1953 Yenice-Gönen Earthquake (Ms=7.2)
Authors: Akın KÜRÇER, Selim ÖZALP, Ersin ÖZDEMİR, Çağıl UYGUN GÜLDOĞAN, Tamer Y. DUMAN
Keywords: 1953 Yenice-Gönen earthquake, Yenice-Gönen fault, North Anatolian Fault System, Slip rate, Paleoseismology.
Abstract:

The Yenice-Gönen Fault (YGF) is located in the central part of the Biga Peninsula between Gönen and Yenice and is a right-lateral strike-slip active fault with general trending N65°E. On 18 March 1953 there was an earthquake on the YGF that died 263 people (Ms=7.2) and a 70 km surface rupture developed during this earthquake. In this study measurements of slip distribution were performed on the surface rupture of the Yenice-Gönen Earthquake (YGE) and the annual slip rate on the YGF was calculated. Right-lateral displacements of between 1.70±0.1 and 3.20±0.2 metres were measured on the surface rupture of the YGE. The maximum displacements were in an area close to the central part of the YGF (between Çakır and Karaköy village) and these values decreased relatively in NE and SW directions, documenting that was the bilaterally surface rupture propogation during the YGE. In the last 300.000 years, a total offset of 800±50 metres was measured on Gönen River and annual slip rate of 2.65±0.15 mm was calculated along the YGF. Current GPS studies show right-lateral strike-slip faults in the South Marmara region have slip rates of 6-8 mm/year. This slip rate is assessed as being partitioned between the YGF, Sarıköy Fault and Çan-Biga Fault zones which represent extensions of the North Anatolian Fault system within the South Marmara region. Paleoseismology studies determined that in the last 6200 years 6 earthquakes resulting in surface ruptures have occurred on the YGF, including the 1953 earthquake. According to the 14C and OSL dating results, the variable and irregular earthquake recurrence interval of YGF is ranging from 505 to 1793 years. In this study average earthquake recurrence interval of YGF was determined as 1180 years.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.500553 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019