İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 ve Alveolina (Alveolina) d’Orbigny, 1826 altcinslerinin (Foraminiferida) tanımı, sistematiği ve revizyonu
Başlık: Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 ve Alveolina (Alveolina) d’Orbigny, 1826 altcinslerinin (Foraminiferida) tanımı, sistematiği ve revizyonu
Yazarlar: Şükrü ACAR
Anahtar Kelimeler: Altcins, Alveolina (Glomalveolina), Alveolina (Alveolina), Sistematik.
Özet:

Bu çalışmada; Alveolina D’ Orbigny, 1826 cinsi ve onun Alveolina (Alveolina) d’Orbigny, 1826 ve Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 altcinsleri, tekrar incelenmiş ve tanımları yapılmıştır. Alveolina (Alveolina)=Alv. (Alv.) ve Alveolina (Glomalveolina)=Alv. (Glomalv.) altcinslerinin sistematikleride yeniden gözden geçirilmiş veya revize edilmiştir. Alv. (Glomalv.) bir altcinstir ve Cins (?) değildir. Çünkü bu iki altcinsin mikrosferik (fB) formlarının, tüm cins (generic) özellikleri aynıdır. Bu yüzden, Alveolina D’ Orbigny, 1826 ve Glomalveolina Hottinger, 1960, ayrı ayrı veya farklı iki Cins (?) gibi kullanılamaz. Eğer kullanılır ise: o zaman sistematik paleontoloji bölümünde Glomalveolina, Alveolina’nın sinonimi olur. Bu yüzden Alv. (Alv.) ve Alv (Glomalv.) birer altcinstir ve bu altcinsler arasındaki yapısal farklılık; sadece ve sadece makrosferik (fA) formlarında görülür. Ayrıca bugüne kadar “Glomalveolina”yı cins (?) olarak tanımlayan çalışmaların hiçbirinde “Glomalveolina” Cinsinin (?) tanımı yapılmamıştır. Buna rağmen Alv. (Glomalv.) çok sayıda yazar tarafından ”Cins (?) Glomalveolina Hottinger, 1960 veya 1962” olarak kullanılmıştır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.501688

Details

[English .pdf]
Descriptions, systematics and revisions of the subgenera Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 and Alveolina (Alveolina) d’Orbigny, 1826 (Foraminiferida)
Title: Descriptions, systematics and revisions of the subgenera Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 and Alveolina (Alveolina) d’Orbigny, 1826 (Foraminiferida)
Authors: Şükrü ACAR
Keywords: Subgenus, Alveolina (Glomalveolina), Alveolina (Alveolina), Systematic paleontology.
Abstract:

In this study, the genus Alveolina D’ Orbigny, 1826 and its Alveolina (Alveolina) D’ Orbigny, 1826 and Alveolina (Glomalveolina) Hottinger, 1960 subgenera were re-examined and identified. Systematics of the subgenera Alveolina (Alveolina)=Alv. (Alv.) and Alveolina (Glomalveolina)=Alv.(Glomalv.) have also been reviewed and revised. Alv. (Glomalv.) is considered as a subgenus, not a genus (?). Because, all the generic features of microspheric generations (fB) of these two subgenera are identical. Thus, Alveolina D’ Orbigny, 1826 and Glomalveolina Hottinger, 1960 cannot be used as if they were two different genera (?). Otherwise Glomalveolina would be the synonym of Alveolina in “Systematic Paleontology” chapter. Therefore, Alv. (Alv.) and Alv. (Glomalv.) are both subgenusses, and the structural difference between these subgenera is observed seen in their megalospheric generations (fA). Besides, description of the genus (?) Glomalveolina has never been made in any of the studies in which Glomalveolina is referred as genus (?). However, the subgenus Alv. (Glomalv.) has incorrectly been used by many authors as “genus (?) Glomalveolina Hottinger, 1960 or 1962”.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.501688 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019