İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


 
MTA Dergisi / Bull.Min.Res.Exp.
X
 
Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Yerbilimleri alanında, 1936 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren MTA Dergisi, Uluslararası dergiler arasında yerini alma hedefine ilerlemekte olup, Nisan 2018 tarihi itibariyle Web of Science (WoS) kapsamındaki Emerging Source Citation Index (ESCI)’ye kabul edilmiş bulunmaktadır (MTA Dergisinde 2017 yılında yayınlanan makaleler de taramaya dahil edilecektir). En prestijli tarama sistemi olan Sciences Citation Index (SCI)’e dahil olmak için gerekli olan ESCI tarafından taranıyor olma şartı bu bağlamda sonuçlandırılmıştır.
Bulletin of the Mineral Research and Exploration

The Bulletin of the Mineral Research and Exploration which has been published since 1936 as a peer-reviewed journal on the earth science in Turkey, aims to be among the international reputable scientific publications. Since April 2018, the bulletin is accepted for coverage in Emerging Source Citation Index (ESCI) of Web of Science Core Collection (issues published in 2017 will also be covered by ESCI). Accordingly, we have achieved the initial step, as the indexing in the ESCI is the prerequisite to be accepted for coverage in SCI.
Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Türkiye'de yerbilimleri konusunda 1935 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren hakemli bir dergidir. Bilimsel ve teknik araştırmalara ait veri ve değerlendirmeleri içeren makalelerin yer aldığı bir yerbilimleri dergisi niteliği taşıyan MTA Dergisi, yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

MTA Dergisi'nin Türkçe versiyonu ULAKBİM veri tabanında, İngilizce versiyonu ise Thompson Reuters Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Georef, Geological Abstracts, Mineralogical abstracts, DOAJ ve Scopus veri tabanında taranmaktadır.

Devamı..

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is a peer reviewed journal on the earth science in Turkey, has been continuing broadcasting life since 1935. Bulletin of The Mineral Research and Exploration has been publishing in Turkish and English twice in a year, having chacteristics of an earth science journal that includes data and evaluations of scientific and technical researches.

English edition of the Bull. Min. Res. Exp. is indexed and abstracted in Thompson Reuters Master Journal List, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Georef, Geological Abstracts, Mineralogic abstracts, DOAJ, and Scopus database, Turkish edition is indexed and abstracted in ULAKBIM database.

Read More..

MTA Dergisi ISSN: 1304-334X
E-ISSN: 2651-3048
Bull.Min.Res.Exp. ISSN: 0026-4563
E-ISSN: 2651-3048

 
Telif Hakları ve Lisans
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Dergisi 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerini uygulamaktadır. MTA Dergisinde makaleler, “Creative Common Atıf-GayriTicari-Türetilemez (CC-BY-NC-ND 4.0)” lisansı şartları altında yayımlanmaktadır. Bu lisans ile eseriniz size alıntı vererek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=tr
Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commmercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019