İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


 
MTA Dergisi / Bull.Min.Res.Exp.
X
 
Maden Tetkik ve Arama Dergisi

Türkiye’nin yer bilimleri alanında 1936 yılından beri yayın hayatını periyodik olarak sürdürmekte olan MTA Dergisi, Nisan 2018 tarihi itibariyle Emerging Source Citation Index (ESCI) kabul edilmiş bulunmaktadır. MTA Dergisi, aynı zamanda TR Dizin, Clarative Analytics Master List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogic Abstracts, DOAJ ve Scopus veri tabanlarında da taranmaktadır. Son dönemde hem ülke içerisinden, hem de çevre ülkelerden dergimize gönderilen makale sayısı artmıştır. Artan bu ilgi nedeniyle 2019 yılından itibaren MTA Dergisi İngilizce ve Türkçe olarak yılda üçer sayı yayınlanacaktır.
İlgi ve desteğinize teşekkür ederim.
Saygılarımla.
The Bulletin of Mineral Research and Exploration,

which has been periodically publishing as a peer-reviewed journal on the earth sciences since 1936, has been accepted for coverage in Emerging Source Citation Index (ESC) of Web of Science Core Collection as of April 2018. The Bulletin of Mineral Research and Exploration is also indexed in TR Dizin, Clarative Analytics Master List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogic Abstracts, DOAJ and Scopus databases. In recent years, there has been an increase in the amount of submitted manuscript from the country and abroad. With this growing interest of earth scientists, the Bulletin of Mineral Research and Exploration will be published three times a year in Turkish and English editions since 2019.
Thank you for your interest and support.
Yours sincerely.
Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Türkiye'de yerbilimleri konusunda 1935 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren hakemli bir dergidir. Bilimsel ve teknik araştırmalara ait veri ve değerlendirmeleri içeren makalelerin yer aldığı bir yerbilimleri dergisi niteliği taşıyan MTA Dergisi, yılda üç kez Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

MTA Dergisi TR DİZİN, Master Journal List - Clarivate Analytics, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Georef, Geological Abstracts, Mineralogical abstracts, DOAJ ve Scopus veri tabanında taranmaktadır.

Devamı..

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is a peer reviewed journal on the earth science in Turkey, has been continuing broadcasting life since 1935. Bulletin of The Mineral Research and Exploration has been publishing in Turkish and English three times in a year, having chacteristics of an earth science journal that includes data and evaluations of scientific and technical researches.

Bull. Min. Res. Exp. is indexed and abstracted in TR DİZİN, Master Journal List - Clarivate Analytics, Emerging Sources Citation Index (ESCI), Georef, Geological Abstracts, Mineralogic abstracts, DOAJ, Scopus database.

Read More..

MTA Dergisi ISSN: 1304-334X
E-ISSN: 2651-3048
Bull.Min.Res.Exp. ISSN: 0026-4563
E-ISSN: 2651-3048

 
Telif Hakları ve Lisans
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Dergisi 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerini uygulamaktadır. MTA Dergisinde makaleler, “Creative Common Atıf-GayriTicari-Türetilemez (CC-BY-NC-ND 4.0)” lisansı şartları altında yayımlanmaktadır. Bu lisans ile eseriniz size alıntı vererek indirilebilir ya da paylaşılabilir ancak değiştirilemez ve ticari amaçla kullanılamaz.

Daha fazla bilgi için;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=tr
Copyright and Licence
The Bulletin of Mineral Research and Exploration keeps the Law on Intellectual and Artistic Works No: 5846. The Bulletin of Mineral Research and Exploration publishes the articles under the terms of “Creatice Common Attribution-NonCommercial-NoDerivs (CC-BY-NC-ND 4.0)” licence which allows to others to download your works and share them with others as long as they credit you, but they can’t change them in any way or use them commmercially.

For further details;
https://creativecommons.org/licenses/?lang=en


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019