İletişim / Contact


Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Redaksiyon Kurulu Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı, No: 139
06800 Çankaya-Ankara


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü / 2013 - 2016