İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kabul Edilen - Baskıda Olan Makaleler / Accepted - In Press Papers

32 adet makale listelendi


THE ROLE OF VARISCAN SHORTENING IN THE CONTROL OF MINERALIZATION DEPOSITION IN TADAOUT-TIZI N’RSAS MINING DISTRICT (EASTERN ANTI-ATLAS, MOROCCO)
THE ROLE OF VARISCAN SHORTENING IN THE CONTROL OF MINERALIZATION DEPOSITION IN TADAOUT-TIZI N’RSAS MINING DISTRICT (EASTERN ANTI-ATLAS, MOROCCO)
Mustapha AIT DAOUD, Abdelhafid ESSALHI, Mourad ESSALHI, Abdeslam TOUMMITE

BULANIK ( MUŞ) TERSİYER EVAPORİTLERİNİN PETROGRAFİK- MİNERALOJİK İNCELEMESİ VE DİYAJENETİK TARİHÇESİ
Diagenetic History and Petrographic- Mineralogical Examination of the Tertiary Evaporites in the Bulanık (Muş)
Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA

18 MART 1953 YENİCE-GÖNEN DEPREMİ (Ms=7.2) IŞIĞINDA YENİCE-GÖNEN FAYI’NIN AKTİF TEKTONİK VE PALEOSİSMOLOJİK ÖZELLİKLERİ, KB TÜRKİYE
ACTIVE TECTONIC AND PALEOSEISMOLOGIC CHARACTERISTICS OF THE YENİCE-GÖNEN FAULT, NW TURKEY, IN LIGHT OF THE 18 MARCH 1953 YENİCE-GÖNEN EARTHQUAKE (Ms=7.2)
Akın KÜRÇER, Selim ÖZALP, Ersin ÖZDEMİR, Çağıl UYGUN GÜLDOĞAN, Tamer Y. DUMAN

Biga Yarımadası’ndaki Granitoyitlerin (KB Anadolu, Türkiye) Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri
Petrological and Geochemical Features of Biga Peninsula Granitoids, NW Anatolia, Turkey
Ümit AYDıN, Pınar ŞEN, Öner ÖZMEN, Erdal ŞEN

YARPUZ-KAYPAK (AMANOSLAR, OSMANİYE) YÖRESİNDEKİ OFİYOLİTİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI VE TEKTONİK ÖNEMİ
GEOCHEMISTRY AND TECTONIC SIGNIFICANCE OF THE OPHIOLITIC ROCKS OF THE YARPUZ-KAYPAK (AMANOSLAR, OSMANİYE) AREA
Tamer RIZAOĞLU, Utku BAĞCI, Osman PARLAK

Paleoseismological Catalog of Pre-2012 Trench Studies on the Active Faults in Turkey
Paleoseismological Catalog of Pre-2012 Trench Studies on the Active Faults in Turkey
Şule GÜRBOĞA, Oktay GöKçE

2D INVERSE MODELING OF THE GRAVITY FIELD DUE TO A CHROMITE DEPOSIT USING THE MARQUARDT’S ALGORITHM AND FORCED NEURAL NETWORK
2D INVERSE MODELING OF THE GRAVITY FIELD DUE TO A CHROMITE DEPOSIT USING THE MARQUARDT’S ALGORITHM AND FORCED NEURAL NETWORK
Ata ESHAGHZADEH, Sanaz SEYEDI SAHEBARI, Alireza DEHGHANPOUR

Statistical Assessment of Radiation Exposure Risks of Farmers in Odo Oba, Southwestern Nigeria
Statistical Assessment of Radiation Exposure Risks of Farmers in Odo Oba, Southwestern Nigeria
Theophilus Aanuoluwa ADAGUNODO, Lukman Ayobami SUNMONU , Moruffdeen Adedapo ADABANIJA, Maxwell OMEJE, Oluwole Akinwumi ODETUNMIBI, Victor IJEH

Uncertainty-Volume fractal model for delineating copper mineralization controllers using geostatistical simulation in Nohkouhi volcanogenic massive sulfide deposit, Central Iran
Uncertainty-Volume fractal model for delineating copper mineralization controllers using geostatistical simulation in Nohkouhi volcanogenic massive sulfide deposit, Central Iran
Saeid HAJSADEGH, Omid ASGHAR, Mirsaleh MRMOHAMMAD, Peyman AFZAL, Seyed Ahmad MESHKAN

TYPOMORPHIC FEATURES OF THE QUARTZ OF VARIOUS GENETIC TYPE AND COMPOSITION OF MINERAL PARAGENESIS OF ORE-GRADE GOLD IN KARAKCATAU MOUNTAINS (WEST UZBEKISTAN)
TYPOMORPHIC FEATURES OF THE QUARTZ OF VARIOUS GENETIC TYPE AND COMPOSITION OF MINERAL PARAGENESIS OF ORE-GRADE GOLD IN KARAKCATAU MOUNTAINS (WEST UZBEKISTAN)
Svetlana KOLOSKOVA, Jahongir MOVLANOV

Multivariate analysis of log-ratio transformed data and its priority in mining science, porphyry and polymetallic vein deposits case studies
Multivariate analysis of log-ratio transformed data and its priority in mining science, porphyry and polymetallic vein deposits case studies
Farshad DARABI-GOLESTAN, Ardeshir HEZARKHANI

İnsansız hava aracı yardımıyla zamansal topoğrafya değişiminin hassas şekilde izlenmesi
Precıse monıtorıng of temporal topographıc change detectıon vıa unmanned aır vehıcle
Serkan KARAKIŞ, Umut Güneş SEFERCİK, Turhan BİLİR, Can ATALAY

LABORATUAR ÇALIŞMALARI SONUÇLARI VE BENZETİM (SİMÜLASYON) YÖNTEMİ KULLANILARAK ALTIN CEVHERİ ÖĞÜTME DEVRELERİ İLE İLGİLİ SEÇENEKLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ; ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: İRAN GOLD CO.
EVALUATION OF THE ALTERNATIVES FOR GOLD ORE GRINDING CIRCUITS BY USING OF LABORATORY STUDIES RESULTS AND SIMULATION METHOD; CASE STUDY: IRANIAN GOLD CO.
Hojjat HOSSEINZADEH GHAREHGHESHL, Ayşe TUĞBA CEBECİ, Levent ERGÜN

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVZASINDA PETROL İLE İYOT İLİŞKİSİ
Relationship Between Petroleum and Iodine in Southeastern Anatolia Basin
Adil ÖZDEMİR

OLİGOSEN YAŞLI DATÇA-KALE-ACI GÖL HAVZASINDA ÇÖKELME İLE EŞ YAŞLI TEKTONİZMA İZLERİ, BATI ANADOLU
SYN-SEDIMENTARY TECTONIC MARKINGS IN THE OLIGOCENE DATÇA-KALE-ACI GÖL BASIN, WESTERN ANATOLIA
Gülşen ELMAS, Gürol SEYİTOĞLU, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK

Mut Havzası’nda Deniz Düzeyi Değişimlerinin Sedimantasyon Üzerindeki Kontrolü: Geç Serravaliyen-erken Tortoniyen Kazınma Vadisi Dolgusu
The Control of Sea-Level Changes on Sedimentation in the Mut Basin: Late Serravallian-Early Tortonian Incised Valley-Fill
AYHAN ILGAR

ÇEŞME YARIMADASI’NIN NEOJEN STRATİGRAFİSİ ve BÖLGESEL KORELASYONU, BATI ANADOLU
NEOGENE STRATIGRAPHY and REGIONAL CORRELATION of the ÇEŞME PENINSULA, WESTERN ANATOLIA, TURKEY
Fikret GÖKTAŞ

ALVEOLINA (GLOMALVEOLINA) HOTTINGER, 1960 VE ALVEOLINA (ALVEOLINA) D’ORBIGNY, 1826 ALTCİNSLERİNİN (FORAMINIFERIDA) TANIMI, SİSTEMATİĞİ VE REVİZYONU
DESCRIPTIONS, SYSTEMATICS AND REVISIONS OF THE SUBGENERA (FORAMINIFERIDA) ALVEOLINA (GLOMALVEOLINA) HOTTINGER, 1960 AND ALVEOLINA (ALVEOLINA) D’ORBIGNY, 1826
Şükrü ACAR

SIMULATION OF A SALT DOME USING 2D LINEAR AND NONLINEAR INVERSE MODELING OF RESIDUAL GRAVITY FIELD DATA
SIMULATION OF A SALT DOME USING 2D LINEAR AND NONLINEAR INVERSE MODELING OF RESIDUAL GRAVITY FIELD DATA
Soheyl POURREZA, Farnush HAJIZADEH

STATISTICAL APPROACH BY FACTOR AND CLUSTER ANALYSIS ON ORIGIN OF ELEMENTS FROM THE HAMIT PLUTONIC (TURKEY) ROCK SAMPLES
STATISTICAL APPROACH BY FACTOR AND CLUSTER ANALYSIS ON ORIGIN OF ELEMENTS FROM THE HAMIT PLUTONIC (TURKEY) ROCK SAMPLES
Daniel G. NYAMSARI, Nurdane İLBEYLİ, Rifat BATTALOGLU, Fusun YALCIN

GEOLOGICAL STRUCTURES MAPPING USING AEROMAGNETIC PROSPECTING AND REMOTE SENSING DATA IN THE KARSTIC MASSIF OF BENI MELLAL ATLAS, MOROCCO.
GEOLOGICAL STRUCTURES MAPPING USING AEROMAGNETIC PROSPECTING AND REMOTE SENSING DATA IN THE KARSTIC MASSIF OF BENI MELLAL ATLAS, MOROCCO.
Ikram BOUTIRAME, Ahmed BOUKDIR, Ahmed AKHSSAS, Ahmed MANAR

The Gas Hydrate Potential of the Eastern Mediterranean Basin
The Gas Hydrate Potential of the Eastern Mediterranean Basin
Şükrü MEREY, Sotirios Nik. LONGINOS

Landslide susceptibility mapping using information value and frequency ratio for the Arzew sector (North-Western of Algeria)
Landslide susceptibility mapping using information value and frequency ratio for the Arzew sector (North-Western of Algeria)
Roukh ZINE EL ABIDINE, Nadji ABDELMANSOUR

SEDIMENTOLOGICAL PROPERTIES and DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS of the HOLOCENE SEQUENCE in YENİKAPI, ISTANBUL
SEDIMENTOLOGICAL PROPERTIES and DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS of the HOLOCENE SEQUENCE in YENİKAPI, ISTANBUL
Meltem SEZERER BULUT, M.Namık YALÇIN, Oya ALGAN

Mineral resource estimation using a combination of drilling and IP&Rs data using statistical and cokriging methods
Mineral resource estimation using a combination of drilling and IP&Rs data using statistical and cokriging methods
Kamran MOSTAFAEI, Hamidreza RAMAZ

PALEOENVIRONMENTAL FEATURES AND OSTRACOD INVESTIGATION OF PALEOGENE-NEOGENE SEQUENCES IN BABAESKİ- LÜLEBURGAZ- MURATLI-ÇORLU REGION (SOUTHEASTERN THRACE, TURKEY)
PALEOENVIRONMENTAL FEATURES AND OSTRACOD INVESTIGATION OF PALEOGENE-NEOGENE SEQUENCES IN BABAESKİ- LÜLEBURGAZ- MURATLI-ÇORLU REGION (SOUTHEASTERN THRACE, TURKEY)
Ümit ŞAFAK

Doğu Karadeniz Bölümü (Ordu, Rize, Artvin) Jeotermal Sahalarının Nadir Toprak Elementleri ve İtriyum Jeokimyası
Rare Earth Elements and Yttrium Geochemistry of Eastern Black Sea Region (Ordu, Rize, Artvin) Geothermal Fields
Esra HATıPOGLU TEMıZEL, Fatma GüLTEKN, Arzu FıRAT ERSOY

UÇUCU KÜL İÇEREN KİLLİ KARIŞIMLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞ ÖZELLİKLERİ
APPEARANCE FEATURES OF CLAYEY MIXTURES HAVING FLY ASHES
Fatma DAGC, Nazli Ipek KUL GUL, Niyazi Ugur KOCKAL

Türkiye’nin Nadir Yer Element (NYE) kaynaklari: Özelliklerine ve kökenlerine genel bir bakış
Rare Earth Element (REE) resources of Turkey: An overview of their formation types
Hüseyin ÖZTÜRK, NURULLAH HANİLÇİ, SİNAN ALTUNCU, CEM KASAPÇI

INVESTIGATION OF GEOARCHAEOLOGICAL FORMATIONS OF ANCIENT PORT CITIES IN THE LYCIA REGION
INVESTIGATION OF GEOARCHAEOLOGICAL FORMATIONS OF ANCIENT PORT CITIES IN THE LYCIA REGION
Su Güneş KABAKLı, M. Erkan KARAMAN

Gemlik Körfezi (GD Marmara Denizi) sondaj ve kor verileri: Holosen fauna ve flora topluluğu
Drilling holl and core data of Gemlik Gulf (SE Marmara Sea): Holocene fauna and flora assemblages
Engin MERç, Zeki YüMüN, Atike NAZK, Enis Kemal SAGULAR, M.Baki YOKEş, Yeşim BüYüKMERç, Ayşegül YıLDıZ, Gülin YAVUZLAR

UTILIZATION OF PUMICE OF BURDUR REGION AND ZEOLITE OF BIGADIC, BALIKESIR REGION AS FINE AGGREGATE IN CONSTRUCTION MATERIALS
UTILIZATION OF PUMICE OF BURDUR REGION AND ZEOLITE OF BIGADIC, BALIKESIR REGION AS FINE AGGREGATE IN CONSTRUCTION MATERIALS
Ozge BEYCAN TATANOGLU, Niyazi Ugur KOCKAL 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019