İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kabul Edilen - Baskıda Olan Makaleler / Accepted - In Press Papers

26 adet makale listelendi


THE ROLE OF VARISCAN SHORTENING IN THE CONTROL OF MINERALIZATION DEPOSITION IN TADAOUT-TIZI N’RSAS MINING DISTRICT (EASTERN ANTI-ATLAS, MOROCCO)
THE ROLE OF VARISCAN SHORTENING IN THE CONTROL OF MINERALIZATION DEPOSITION IN TADAOUT-TIZI N’RSAS MINING DISTRICT (EASTERN ANTI-ATLAS, MOROCCO)
Mustapha AIT DAOUD, Abdelhafid ESSALHI, Mourad ESSALHI, Abdeslam TOUMMITE

BULANIK ( MUŞ) TERSİYER EVAPORİTLERİNİN PETROGRAFİK- MİNERALOJİK İNCELEMESİ VE DİYAJENETİK TARİHÇESİ
Diagenetic History and Petrographic- Mineralogical Examination of the Tertiary Evaporites in the Bulanık (Muş)
Pelin GÜNGÖR YEŞİLOVA

Biga Yarımadası’ndaki Granitoyitlerin (KB Anadolu, Türkiye) Petrolojik ve Jeokimyasal Özellikleri
Petrological and Geochemical Features of Biga Peninsula Granitoids, NW Anatolia, Turkey
Ümit AYDıN, Pınar ŞEN, Öner ÖZMEN, Erdal ŞEN

2D INVERSE MODELING OF THE GRAVITY FIELD DUE TO A CHROMITE DEPOSIT USING THE MARQUARDT’S ALGORITHM AND FORCED NEURAL NETWORK
2D INVERSE MODELING OF THE GRAVITY FIELD DUE TO A CHROMITE DEPOSIT USING THE MARQUARDT’S ALGORITHM AND FORCED NEURAL NETWORK
Ata ESHAGHZADEH, Sanaz SEYEDI SAHEBARI, Alireza DEHGHANPOUR

Uncertainty-Volume fractal model for delineating copper mineralization controllers using geostatistical simulation in Nohkouhi volcanogenic massive sulfide deposit, Central Iran
Uncertainty-Volume fractal model for delineating copper mineralization controllers using geostatistical simulation in Nohkouhi volcanogenic massive sulfide deposit, Central Iran
Saeid HAJSADEGH, Omid ASGHAR, Mirsaleh MRMOHAMMAD, Peyman AFZAL, Seyed Ahmad MESHKAN

İnsansız hava aracı yardımıyla zamansal topoğrafya değişiminin hassas şekilde izlenmesi
Precıse monıtorıng of temporal topographıc change detectıon vıa unmanned aır vehıcle
Serkan KARAKIŞ, Umut Güneş SEFERCİK, Turhan BİLİR, Can ATALAY

OLİGOSEN YAŞLI DATÇA-KALE-ACI GÖL HAVZASINDA ÇÖKELME İLE EŞ YAŞLI TEKTONİZMA İZLERİ, BATI ANADOLU
SYN-SEDIMENTARY TECTONIC MARKINGS IN THE OLIGOCENE DATÇA-KALE-ACI GÖL BASIN, WESTERN ANATOLIA
Gülşen ELMAS, Gürol SEYİTOĞLU, Nizamettin KAZANCI, Veysel IŞIK

ÇEŞME YARIMADASI’NIN NEOJEN STRATİGRAFİSİ ve BÖLGESEL KORELASYONU, BATI ANADOLU
NEOGENE STRATIGRAPHY and REGIONAL CORRELATION of the ÇEŞME PENINSULA, WESTERN ANATOLIA, TURKEY
Fikret GÖKTAŞ

SIMULATION OF A SALT DOME USING 2D LINEAR AND NONLINEAR INVERSE MODELING OF RESIDUAL GRAVITY FIELD DATA
SIMULATION OF A SALT DOME USING 2D LINEAR AND NONLINEAR INVERSE MODELING OF RESIDUAL GRAVITY FIELD DATA
Soheyl POURREZA, Farnush HAJIZADEH

STATISTICAL APPROACH BY FACTOR AND CLUSTER ANALYSIS ON ORIGIN OF ELEMENTS FROM THE HAMIT PLUTONIC (TURKEY) ROCK SAMPLES
STATISTICAL APPROACH BY FACTOR AND CLUSTER ANALYSIS ON ORIGIN OF ELEMENTS FROM THE HAMIT PLUTONIC (TURKEY) ROCK SAMPLES
Daniel G. NYAMSARI, Nurdane İLBEYLİ, Rifat BATTALOGLU, Fusun YALCIN

GEOLOGICAL STRUCTURES MAPPING USING AEROMAGNETIC PROSPECTING AND REMOTE SENSING DATA IN THE KARSTIC MASSIF OF BENI MELLAL ATLAS, MOROCCO.
GEOLOGICAL STRUCTURES MAPPING USING AEROMAGNETIC PROSPECTING AND REMOTE SENSING DATA IN THE KARSTIC MASSIF OF BENI MELLAL ATLAS, MOROCCO.
Ikram BOUTIRAME, Ahmed BOUKDIR, Ahmed AKHSSAS, Ahmed MANAR

The Gas Hydrate Potential of the Eastern Mediterranean Basin
The Gas Hydrate Potential of the Eastern Mediterranean Basin
Şükrü MEREY, Sotirios Nik. LONGINOS

Landslide susceptibility mapping using information value and frequency ratio for the Arzew sector (North-Western of Algeria)
Landslide susceptibility mapping using information value and frequency ratio for the Arzew sector (North-Western of Algeria)
Roukh ZINE EL ABIDINE, Nadji ABDELMANSOUR

SEDIMENTOLOGICAL PROPERTIES and DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS of the HOLOCENE SEQUENCE in YENİKAPI, ISTANBUL
SEDIMENTOLOGICAL PROPERTIES and DEPOSITIONAL ENVIRONMENTS of the HOLOCENE SEQUENCE in YENİKAPI, ISTANBUL
Meltem SEZERER BULUT, M.Namık YALÇIN, Oya ALGAN

Mineral resource estimation using a combination of drilling and IP&Rs data using statistical and cokriging methods
Mineral resource estimation using a combination of drilling and IP&Rs data using statistical and cokriging methods
Kamran MOSTAFAEI, Hamidreza RAMAZ

PALEOENVIRONMENTAL FEATURES AND OSTRACOD INVESTIGATION OF PALEOGENE-NEOGENE SEQUENCES IN BABAESKİ- LÜLEBURGAZ- MURATLI-ÇORLU REGION (SOUTHEASTERN THRACE, TURKEY)
PALEOENVIRONMENTAL FEATURES AND OSTRACOD INVESTIGATION OF PALEOGENE-NEOGENE SEQUENCES IN BABAESKİ- LÜLEBURGAZ- MURATLI-ÇORLU REGION (SOUTHEASTERN THRACE, TURKEY)
Ümit ŞAFAK

UÇUCU KÜL İÇEREN KİLLİ KARIŞIMLARIN DIŞ GÖRÜNÜŞ ÖZELLİKLERİ
APPEARANCE FEATURES OF CLAYEY MIXTURES HAVING FLY ASHES
Fatma DAGC, Nazli Ipek KUL GUL, Niyazi Ugur KOCKAL

INVESTIGATION OF GEOARCHAEOLOGICAL FORMATIONS OF ANCIENT PORT CITIES IN THE LYCIA REGION
INVESTIGATION OF GEOARCHAEOLOGICAL FORMATIONS OF ANCIENT PORT CITIES IN THE LYCIA REGION
Su Güneş KABAKLı, M. Erkan KARAMAN

Gemlik Körfezi (GD Marmara Denizi) sondaj ve kor verileri: Holosen fauna ve flora topluluğu
Drilling and Core Data from the Gulf of Gemlik (SE Sea of Marmara): Holocene Fauna and Flora Assemblages
Engin MERç, Zeki YüMüN, Atike NAZK, Enis Kemal SAGULAR, M.Baki YOKEş, Yeşim BüYüKMERç, Ayşegül YıLDıZ, Gülin YAVUZLAR

UTILIZATION OF PUMICE OF BURDUR REGION AND ZEOLITE OF BIGADIC, BALIKESIR REGION AS FINE AGGREGATE IN CONSTRUCTION MATERIALS
UTILIZATION OF PUMICE OF BURDUR REGION AND ZEOLITE OF BIGADIC, BALIKESIR REGION AS FINE AGGREGATE IN CONSTRUCTION MATERIALS
Ozge BEYCAN TATANOGLU, Niyazi Ugur KOCKAL

USABILITY OF PCF-ASH AS LIGHTWEIGHT AGGREGATE IN FOAM CONCRETE
USABILITY OF PCF-ASH AS LIGHTWEIGHT AGGREGATE IN FOAM CONCRETE
Metin DAVRAZ, Şemsettin KıLıNçARSLAN

CHARACTERIZATION OF IRON ORE AND SCALE FOR SYNTHESIZING VINYL PAINT
CHARACTERIZATION OF IRON ORE AND SCALE FOR SYNTHESIZING VINYL PAINT
Mohammed Tayeb ABEDGHARS, Mohammed Tayeb ABEDGHARS

Statik kompaksiyon metodu kullanılarak zeminlerin sıkışma özelliklerinin belirlenmesi
Estimation of the compaction characteristics of soils using the static compaction method
Kamil KAYABALI, Ramin ASADİ, Mustafa FENER, Orhan DİKMEN, Farhad HABİBZADEH, Özgür AKTÜRK

TARİHSEL DEPREMLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: 1789 PALU (ELAZIĞ) DEPREMİ, DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE [en]
TARİHSEL DEPREMLERİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNE ÖRNEK BİR ÇALIŞMA: 1789 PALU (ELAZIĞ) DEPREMİ, DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE [en]
Mehmet KÖKÜM, Fatih ÖZçELK

Estimation of Co-Seismic Land Deformation Due to Mw 7.3 2017 Earthquake in Iran (12 Nov 2017) using Sentinel-1 DInSAR
Estimation of Co-Seismic Land Deformation Due to Mw 7.3 2017 Earthquake in Iran (12 Nov 2017) using Sentinel-1 DInSAR
FATMA CANASLAN ÇOMUT, ŞULE GÜRBOĞA, Smail TAYEB

DETERMINATION OF THE ORIGIN AND RECHARGE PROCESS OF WATER RESOURCES IN SALDA LAKE BASIN BY USING THE ENVIRONMENTAL, TRITIUM AND RADIOCARBON ISOTOPES (BURDUR/TURKEY)
DETERMINATION OF THE ORIGIN AND RECHARGE PROCESS OF WATER RESOURCES IN SALDA LAKE BASIN BY USING THE ENVIRONMENTAL, TRITIUM AND RADIOCARBON ISOTOPES (BURDUR/TURKEY)
Simge VAROL, Ayşen DAVRAZ, Fatma AKSEVER, Şehnaz ŞENER, Erhan ŞENER, Bülent KıRKAN, Ahmet TOKGöZLü 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019