İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Kabul Edilen - Baskıda Olan Makaleler / Accepted - In Press Papers

14 adet makale listelendi


BORAKS KİLLİ ZENGİNLEŞTİRME ATIKLARININ KARAKTERİZASYONU, TEKLİ- VE IKİLİ FLOKÜLANT SİSTEMİ İLE SUSUZLANDIRILMASI
CHARACTERIZATION AND DEWATERING OF BORAX CLAYEY TAILINGS BY MONOAND DUAL-FLOCCULANTS SYSTEMS
NURAY KARAPINAR

GÖLKÖY YÖRESİ (ORDU, KD TÜRKİYE) EOSEN YAŞLI I-TİPİ ŞOŞONİTİK PLÜTONLARIN MİNERAL KİMYASI, TÜM-KAYAÇ JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ
MINERAL CHEMISTRY, WHOLE-ROCK GEOCHEMISTRY AND PETROLOGY OF EOCENE I-TYPE SHOSHONITIC PLUTONS IN THE GÖLKÖY AREA (ORDU, NE TURKEY)
İrfan TEMİZEL, Emel ABDİOĞLU YAZAR, Mehmet ARSLAN, Abdullah KAYGUSUZ, Zafer ASLAN

SİNANPAŞA (AFYON) MİYOSEN KÖMÜRLERİNİN PETROGRAFİK VE PALİNOLOJİK İNCELEMELERİ
PETROGRAPHICAL AND PALYNOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SİNANPAŞA (AFYON) MIOCENE COALS
Elif AKISKA

GEVŞEK KARASAL BİRİMLERİN (KALİŞ) MİKROTREMÖR ÖLÇÜMLERİ İLE ZEMİN HAKİM TİTREŞİM PERİYOT HESAPLAMALARI
DETERMINATION OF PREDOMINANT SITE PERIOD OF LOOSE TERRESTRIAL UNITS (CALICHE) WITH MICROTREMOR MEASUREMENTS
KIVANÇ ZORLU

DERBENT-EYMİR BÖLGESİNDE (YOZGAT, TÜRKİYE) ARTOVA OFİYOLİTİK KARMAŞIĞINDAKİ MANGANEZ YATAKLARINDAN MİNERALOJİK BULGULAR
MINERALOGICAL FINDINGS FROM MANGANESE DEPOSITS IN THE ARTOVA OPHIOLITE COMPLEX, DERBENT-EYMIR AREA, YOZGAT, TURKEY
Nursel OKSUZ

PLAJKÖY KAYNAĞI’NIN (ELAZIĞ) HİDROJEOLOJİ İNCELEMESİ
THE HYDROGEOLOGICAL INVESTIGATION OF PLAJKÖY SPRING (ELAZIĞ)
Özlem ÖZTEKİN OKAN, Atahan GÜVEN, Bahattin ÇETİNDAĞ

BİGADİÇ HAVZASI (BALIKESİR-TÜRKİYE) ERKEN MİYOSEN GÖL ÇÖKELLERİNDE SİN- SEDİMANTER DEFORMASYON YAPILARI, TABAN KİREÇTAŞI BİRİMİ
SYN-SEDIMENTARY DEFORMATION STRUCTURES in the EARLY MIOCENE LACUSTRINE DEPOSITS, the BASAL LIMESTONE UNIT, BİGADİÇ BASİN (BALIKESİR, TURKEY)
Calibe KOÇ TAŞGIN, İbrahim TÜRKMEN, Cansu DİNİZ AKARCA

3-BOYUTLU CEVHER KÜTLE MODELLEMESİ YARDIMI İLE BİR MADEN GALERİSİNİN PLANLANMASI: ÇULFA ÇUKURU Pb-Zn-Cu-Ag YATAĞINDAN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA
AN ORE ADIT PLANNING WITH THE HELP OF 3-DIMENSIONAL ORE BODY MODELING: A CASE STUDY FROM ÇULFA ÇUKURU Pb-Zn-Cu-Ag DEPOSIT
Sinan AKISKA, Elif AKISKA

DOĞANBEY BURNU (SEFERİHİSAR-İZMİR) DENİZDİBİ TERMAL SU KAYNAKLARININ FORAMİNİFER, OSTRAKOD VE MOLLUSK TOPLULUĞUNA ETKİSİ
THE EFFECT OF SUBMARINE THERMAL SPRINGS OF DOĞANBEY CAPE (SEFERİHİSAR-İZMİR) ON FORAMINIFER, OSTRACOD AND MOLLUSC ASSEMBLAGES
Engin MERİÇ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Niyazi AVŞAR, M. Baki YOKEŞ, Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY- ERYILMAZ, Erol KAM, Bora SONUVAR, Feyza DİNÇER

ZEMİN SIVILAŞMASININ ENERJİ YAKLAŞIMIYLA DEĞERLENDİRİLMESİ
ASSESSMENT OF SOIL LIQUEFACTION USING THE ENERGY APPROACH
Kamil KAYABALI, Pınar YILMAZ, Mustafa FENER, Ozgür AKTÜRK, Farhad HABİBZADEH

VAN GÖLÜ’NÜN DOĞUSUNDAKİ OTLAKBAŞI BAZALTİK VOLKANİZMASININ PETROLOJİK VE JEOKİMYASAL EVRİMİ
GEOCHEMICAL AND PETROLOGIC EVOLUTION OF OTLAKBAŞI BASALTIC VOLCANISM TO THE EAST OF LAKE VAN
Vural OYAN

ORTA ANADOLU’DAKİ KILÇAK FORMASYONUNUN (ERKEN MİYOSEN) PALİNOLOJİSİ: PALEOİKLİMSEL VE PALEO-ORTAMSAL ÇIKARIMLAR
PALYNOLOGY OF THE KILÇAK FORMATION (EARLY MIOCENE) FROM CENTRAL ANATOLIA: IMPLICATIONS FOR PALAEOCLIMATE AND PALAEOENVIRONMENT
Nurdan YAVUZ, Şükrü Sinan DEMİRER

NAŞA SOKULUMU (BATI ANADOLU) VE TEKTONİK ANLAMI: GRAVİTE VE DEPREM VERİLERİNİN BİRLİKTE ANALİZİ
THE NAŞA INTRUSION (WESTERN ANATOLIA) AND Its TECTONIC IMPLICATION: A JOINT ANALYSES OF GRAVİTY AND EARTHQUAKE CATALOG DATA
ERTAN TOKER, EMİN U. ULUGERGERLİ, ALİ R. KILIÇ

BAYBURT KUZEYİNDEKİ (DOĞU PONTİDLER, TÜRKİYE) SENOZOYİK YAŞLI PLÜTONİK KAYAÇLARIN PETROGRAFİSİ, MİNERAL KİMYASI VE KRİSTALLENME KOŞULLARI
PETROGRAPHY, MINERAL CHEMISTRY AND CRYSTALLIZATION CONDITIONS OF CENOZOIC PLUTONIC ROCKS LOCATED TO THE NORTH OF BAYBURT (EASTERN PONTIDES, TURKEY)
Abdullah KAYGUSUZ, Cem YUCEL, Mehmet ARSLAN, Ferkan SIPAHI, Irfan TEMIZEL, Gokhan CAKMAK, Z. Samet GULUGLU 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018