İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Gemlik Körfezi (GD Marmara Denizi) sondaj ve kor verileri: Holosen fauna ve flora topluluğu
Başlık: Gemlik Körfezi (GD Marmara Denizi) sondaj ve kor verileri: Holosen fauna ve flora topluluğu
Yazarlar: Engin MERç, Zeki YüMüN, Atike NAZK, Enis Kemal SAGULAR, M.Baki YOKEş, Yeşim BüYüKMERç, Ayşegül YıLDıZ, Gülin YAVUZLAR
Anahtar Kelimeler: Gemlik Körfezi, Foraminifer, ostrakod, mollusk, nannoplankton, diyatom,
Özet:

Bu çalışma, Gemlik Körfezi (GD Marmara Denizi) Holosen istifinin fauna ve flora topluluklarını belirlemek, Gemlik ile İzmit Körfezi toplulukları arasındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak amacı ile yapılmıştır. Körfezde, 3 noktadan sondaj ve 4 noktadan korlar yapılarak genç çökeller kesilmiştir. Kıyı alanlara yakın kor numuneler koyu gri renkli, ince - orta taneli kumlu kil iken, denizin derin bölgelerine doğru koyu gri renkli az miktarda ince kum içeren kildir. Sondaj ile kesilen birimler, yüksek su içerikli, bol mollusk kabukları içeren ayrık tanelerden oluşmaktadır. Sondaj ve korlardan derlenen 201 örnek çalışılmıştır. Sondaj örneklerinde infralitoral zonu karakterize eden foraminiferlerden 22 cins ve 38 tür belirlenmiştir. Korlar ise sondaj örneklerine göre oldukça zengin bir foraminifer topluluğu içermekte olup, üst sirkalitoral zonu karakterize eden denizel 40 cins ve 58 tür saptanmıştır. Ayrıca, Gemlik Körfezi’nin doğusundan alınmış kor örneklerinde ilk defa Karadeniz kökenli Ammonia parasovica bulunmuştur.  Açık-sığ denizel ortamı karakterize eden Emiliania huxleyi, Reticulofenestra parvula, Coronosphaera spp., Syracosphaera spp., Helicosphaera spp. yanında Gephyrocapsa oceanica, küçük Gephyrocapsa spp., Scyphosphaera porosa gibi türlerin yer aldığı nannofosil topluluğu elde edilmiştir. Körfezin kuzey ve doğu kesimleri ostrakod faunası açısından daha zengin olup 27 cins ve 37 tür saptanmıştır. Ayrıca, sığ denizel ortamı karakterize eden zengin mollusk ve az sayıda cins ve tür olan diyatom topluluğu bulunmuştur. Nannoplankton topluluğuna göre çalışılan istif, NN21 Emiliania huxleyiBiyozonu’nun Holosen düzeyinde gerçekleşen bir denizel çökelimi temsil etmektedir. Gemlik Körfezi foraminifer ve ostrakod topluluğunun Akdeniz-Ege Denizi kökenli olduğu gözlenmiştir. Mollusk faunası ise tipik sığ denizel topluluğu göstermektedir. 

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.581537

 

Details

[English .pdf]
Drilling and Core Data from the Gulf of Gemlik (SE Sea of Marmara): Holocene Fauna and Flora Assemblages
Title: Drilling and Core Data from the Gulf of Gemlik (SE Sea of Marmara): Holocene Fauna and Flora Assemblages
Authors: Engin MERç, Zeki YüMüN, Atike NAZK, Enis Kemal SAGULAR, M.Baki YOKEş, Yeşim BüYüKMERç, Ayşegül YıLDıZ, Gülin YAVUZLAR
Keywords: Foraminifer, ostracod, mollusc, nannoplankton, diatom, Gemlik Bay,
Abstract:

This study was conducted to determine faunal and floral assemblages of Holocene sequences from the Gulf of Gemlik (SE Sea of Marmara) and to figure out the similarities and differences between the assemblages of Gemlik and İzmit gulves. Young deposits from the gulf were cut by drilling in 3 locations and cores in 4 locations. The core samples near the coastal areas are dark gray, fine to medium-grained sandy clay; however, they are dark colored, fine sand bearing clay in less amounts towards the deeper parts of the sea. The units cut by the drilling are composed of unconsolidated discrete grains containing high water content and abundant mollusc shells. 201 samples were studied that had been collected from wells and drillings. 22 genera and 38 species of foraminifera were identified, characterizing the infra-littoral zone in drilling samples. The cores contain a very rich foraminiferal assemblage compared to drilling samples, and 40 genera and 58 species of marine types were identified, which characterize the upper circa-littoral zone. In addition, Ammonia parasovica of the Black Sea origin was found for the first time in samples taken from the east of the gulf. The nannofossil assemblage which included species such as; Gephyrocapsa oceanica, a small Gephyrocapsa spp., Scyphosphaera porosa, were obtained, in addition to open-shallow marine charcterized species Emiliania huxleyi, Reticulofenestra parvula, Coronosphaera spp., Syracosphaera spp., Helicosphaera spp. The northern and eastern parts of the gulf are richer in terms of the ostracod fauna, in which 27 genera and 37 species were identified. In addition, a rich mollusc fauna, characterizing the shallow marine environment and a small number of genera and species of diatoms were found. The sequence studied assemblage represents the marine deposition of the Holocene levels of NN21 Emiliania huxleyi Biozone according to nannoplankton content. It was observed that the foraminifera and ostracod assemblages of the Gulf of Gemlik originated from the Mediterranean-Aegean Sea. On the other hand, the mollusc fauna shows a typical shallow marine assemblage.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.581537 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019