İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
ARIKLI VE NUSRATLI KÖYLERİ (AYVACIK-ÇANAKKALE) HİDROTERMAL VE YUMRULU FOSFAT CEVHERLEŞMELERİ
Başlık: ARIKLI VE NUSRATLI KÖYLERİ (AYVACIK-ÇANAKKALE) HİDROTERMAL VE YUMRULU FOSFAT CEVHERLEŞMELERİ
Yazarlar: ABDULBAKİ GÜNAYDIN
Anahtar Kelimeler: Arıklı ignimbiriti,fosfat,uranyum,yumrulu fosfat,flourapatit
Özet:

Çanakkale İli Ayvacık İlçesi Arıklı ve Nusratlı Köyleri civarındaki Orta Miyosen yaşlı Arıklı İgnimbiritlerine ait tüflerde  uranyumlu fosfat cevherleşmeleri  1977 yılından bu yana bilinmektedir. İnceleme alanında farklı bölgelerde iki tip fosfat cevherleşmesi görülmektedir. Birinci ve önemli olan cevherleşme Arıklı Köyü kuzey ve kuzeybatısında yer alan Muharremin Tepe, Feyzullah Tepe, Örencik Tepe, Gedikharman Tepe’de tüfler içerisinde tektonik hatlar  veya tüflerle Çetmi Ofiyoliti ve Küçükkuyu formasyonu kayaçlarının dokanağı boyunca gelişmiş oluşumlardır. İkinci cevherleşme bölgesi ise Nusratlı Köyü doğusunda yer alan Çarşılı Tepe’de tüfler içerisinde damar tipi cevherleşmelerdir.  Birinci ve ikinci tip cevherleşmeler hidrotermal kökenlidir.Ayrıca Çarşılı Tepe’de tüfler içerisinde sinjenetik oluşmuş ceviz büyüklüğünde yumrular şeklinde fosfat oluşumları izlenmektedir. Cevherleşmelerden alınan örneklerde fosfat mineralinin klorapatit olduğu, P2O5 miktarının da %4.5 ile %32.4 arasında değiştiği görülmektedir. Fosfat cevherleşmelerinin yanal ve düşey devamlılığının olmaması nedeniyle rezervi çok azdır. Bu nedenle sahada ekonomik bir fosfat yataklanması görülmemektedir.

DOI: 10.19076/mta.304314

Details

[English .pdf]
GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF NODULAR-PHOSPHATE AND FAULT-CONTROLLED HYDROTHERMAL-PHOSPHATE MINERALIZATIONS IN ARIKLI AND NUSRATLI VILLAGES (AYVACIK-ÇANAKKALE, NW TURKEY)
Title: GEOLOGY AND GEOCHEMISTRY OF NODULAR-PHOSPHATE AND FAULT-CONTROLLED HYDROTHERMAL-PHOSPHATE MINERALIZATIONS IN ARIKLI AND NUSRATLI VILLAGES (AYVACIK-ÇANAKKALE, NW TURKEY)
Authors: ABDULBAKİ GÜNAYDIN
Keywords: Arıklı volcanites,phosphate,uranium,nodular phosphate,flourapatite
Abstract:

Uranium bearing phosphate mineralizations in the tuffs (ignimbrites) of Middle Miocene Arıklı volcanites in the vicinity of Arıklı and Nusratlı villages, Çanakkale have been known since 1977. In the study area, two types of phosphate mineralizations are present in different parts. First type and important one is in the tectonic zones in  tuffs and along the contact between tuffs and Çetmi ophiolite and along the contacts of the units of the Küçükkuyu Formation in the Muharremin Tepe, Feyzullah Tepe, Örencik Tepe, Gedikharman Tepe in north and northwest  of Arıklı village. Second type is the vein type mineralizations in the tuffs in Çarşılı Tepe, east of Nusratlı village. Both types of mineralizations are hydrothermal origin. Additionally, walnut-sized syngenetic phosphate nodules are also observed in the tuffs in Çarşılı Tepe. XRD and geochemical analysis of samples obtained from mineralizations  indicated that the major phosphate bearing mineral is chlorapatite and they have P2O5 contents ranging from 4.5 to 32.4%. The economic potential of the mineralization is not significant due to limited lateral and vertical continuity of the phosphate mineralization. So, in the study area, economically important phosphate deposit is not expected.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.314197 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019