İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
GÖRGÜ (YEŞİLYURT) Pb – Zn MADENİ ÇEVRESİNDE YETİŞEN Pb-Zn-Cd AKÜMÜLATÖR BİTKİLER, MALATYA, TÜRKİYE
Başlık: GÖRGÜ (YEŞİLYURT) Pb – Zn MADENİ ÇEVRESİNDE YETİŞEN Pb-Zn-Cd AKÜMÜLATÖR BİTKİLER, MALATYA, TÜRKİYE
Yazarlar: Güllü KIRAT
Anahtar Kelimeler: Accumulator,Indicator plant,Transition Factor,Hyperaccumulator plant,Enrichment Coefficients
Özet:

Görgü (Malatya-Yeşilyurt) kurşun-çinko cevherleşme alanında yetişen, Astragalus pycnocephalus Fischer (Keven) ve Verbascum euphraticum L. (Sığır kuyruğu) bitkilerinin kök ve dallarında bulunan Cd, Pb ve Zn element konsantrasyonlarının belirlenmesi için bir çalışma yapılmıştır. Bu bitkilerden 30 adet ve üzerinde yetiştiği topraktan 30  adet olmak üzere toplam 60 adet örnek toplanmıştır.  A. pycnocephalus  bitkisinin yetiştiği toprakta; Cd konsantrasyonu 42.2 - 110.2 mg/kg,  Pb konsantrasyonu 2198 - >10000 mg/kg ve Zn konsantrasyonu 6088 - >10000 mg/kg aralığında değişmektedir. V. Euphraticum bitkisinin yetiştiği toprakta; Cd konsantrasyonu  4.1 - 544 mg/kg,  Pb konsantrasyonu 6918 - >10000 mg/kg ve  Zn konsantrasyonu 5020 - >10000 mg/kg aralığında değişmektedir. Elde edilen analiz sonuçları istatiktiksel olarak değerlendirildiğinde, bitki-toprak arasındaki korelasyon katsayı (r) grafiklerine göre, (A. pycnocephalus) toprak-kök (Cd, r =0.77), toprak-dal (Cd, r =0.86) ve toprak-dal (Pb, r =0.77) arasında pozitif korelasyon görülmesi, bu bitkilerin belirtgen bitkiler olabileceğini ve  Cd ve Pb metallerince kirletilmiş toprakların iyileştirilmesinde de kullanılabileceği anlamına gelebilir. Bu çalışmada, kirlilikten etkilenmiş alanlardan alınan bitkilerin metal konsantrasyonları kirlilikten etkilenmemiş alanlardan alınan bitkilere göre mislilik  anlamında kullandığımız “kat” değerleri toplam 44 örnekte oldukça yüksektir (özelllikle Cd, Pb ve Zn değerleri içinsırasıyla 7, 30 ve 7 nolu örneklerde). Geçiş faktörü, bazı örnek lokasyonlarında 1’in üzerinde olup, 0.13 ile 2.07 aralığında değişmektedir. Zenginleşme katsayısı  V11 nolu lokasyon dışında 1’den büyüktür. A. pycnocephalus ve V. Euphraticum bitkileri, bazı lokasyonlarda geçiş faktörüne (>1), zenginleşme katsayısına (>1), kat değerlerine (10-500) ve element konsantrasyon değerlerine (Cd>100 mg/kg, Pb>1000 mg/kg ve Zn>10000 mg/kg) göre, Cd, Pb ve Zn elementleri için akümülatör/hiperakümülatör olarak tanımlanabilir.

DOI: 10.19076/mta.302981

 

Details

[English .pdf]
Pb – Zn - Cd ACCUMULATOR PLANTS GROWN AROUND THE GÖRGÜ(YESİLYURT) Pb – Zn MINE, -MALATYA, TURKEY
Title: Pb – Zn - Cd ACCUMULATOR PLANTS GROWN AROUND THE GÖRGÜ(YESİLYURT) Pb – Zn MINE, -MALATYA, TURKEY
Authors: Güllü KIRAT
Keywords: Accumulator,Indicator plant,Transition Factor,Hyperaccumulator plant,Enrichment Coefficients
Abstract:

A study was carried out to identify Cd, Pb and Zn concentrations which exist in the roots and branches of  Astragalus pycnocephalus Fischer and Verbascum euphraticum L. plants which grow in the Görgü (Yesilyurt-Malatya-Turkey) Pb-Zn mining area. A total of 60 samples were collected, 30 samples from plants   and 30 samples  from the soils where the plants grow. Cd concentrations range between 42.2 - 110.2 mg/kg,  Pb: 2198  - >10000 mg/kg  and Zn: 6088 - >10000 mg/kg  in the soil where A. Pycnocephalus plants grow. Cd concentrations range between  4.1 - 544 mg/kg,  Pb: 6918 - >10000 mg/kg  and Zn:  5020 - >10000 mg/kg  in the soil where V. Euphraticum grow. When the anaytical results gained are statistically examined, according to correlation coefficients graphic between the soil and plant,  finding   positive correlation between (A. Pycnocephalus) soil-root (Cd, r =0.77), soil-branch (Cd, r =0.86) and soil-branch (Pb, r =0.77) could mean that these could be indicator plants and can be used for remediation of the soils polluted by Cd and Pb metals. It is observed that the metallic concentration times values of the plants in this study taken from polluted areas compared to the plants taken from unpolluted areas, are quite high in total 44 samples (Cd, Pb and Zn values are quite high in 7, 30 and 7 samples respectively). Transition factor is >1 in some sample locations and range between 0.13 and 2.07. Enrichment coefficients is >1 for the  location of  V11 (Cd, root/soil). A. Pycnocephalus and V. Euphraticum, in some locations, according to transition factor, enrichment coefficients, times values and element concentrations could be identified as accumulator/hyperaccumulator for Cd, Pb and Zn elements.

 

DOI: 10.19111/bulletinofmre.306195 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019