İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
TİLT AÇISI YÖNTEMİNİN BATI ANADOLU BOUGUER GRAVİTE VERİLERİNE UYGULANMASI
Başlık: TİLT AÇISI YÖNTEMİNİN BATI ANADOLU BOUGUER GRAVİTE VERİLERİNE UYGULANMASI
Yazarlar: Fikret DOĞRU, Oya PAMUKÇU, İlkin ÖZSÖZ
Anahtar Kelimeler: Tilt açısı,jeolojik yapı sınırları,Batı Anadolu,Bouguer anomalisi
Özet:

Bu çalışmada Batı Anadolu’nun jeolojik yapı sınırlarını belirleyebilmek için Batı Anadolu gravite verilerine tilt açısı tekniği uygulanmıştır. Tilt açısı gravite verisi ve onun düşey yönlü türevi kullanılmak üzere farklı iki yolla elde  edilmiştir.  Potansiyel  alan  yöntemlerinde  tilt  açısı  yöntemi  anomalinin düşey  yönlü  türevinin,  yatay türevlerin genliğine oranı şeklinde ifade edilir. Tilt açısı haritasında 0° konturu yapı sınırlarını, ±45° konturları arasındaki uzaklığın yarısı yapının üst derinliğini vermektedir. Çalışmanın arazi uygulamasında Batı Anadolu Bölgesi’ne ait Bouguer gravite verisinin rejyonel haritaları oluşturulmuş ve bu verilere tilt açısı ve düşey yönlü türevin tilt açısı yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar ile jeolojik yapı sınırları karşılaştırılmış ve jeolojik süreksizliklerin olası derinlikleri kestirilmiştir. Yaklaşık 28o boylamı boyunca Kuzey-Güney doğrultusundaki bir  hattın  doğusu  ve  batısı  arasında  50,  75  ve  100  km  yukarı  analitik  uzanım  yöntemi kullanılarak elde edilen Bouguer anomalisi değerlerine uygulanmış tilt açısı yöntemi sonuçlarında önemli bir farklılık gözlenmiştir. Aynı farklılık yukarı analitik uzanım uygulanmış Bouguer anomalilerinin düşey yönlü türevinin tilt açısı sonuçlarında da saptanmıştır. Bölge genelinde tilt açısı ve düşey yönlü türevin tilt açısı metodu sonuçlarından derinlik değerlerinin 7 ile 43 km arasında değiştiği saptanmıştır. Ayrıca elde edilen bulgular bölgede önceden yapılmış jeolojik, jeofizik çalışmalar ile karşılaştırılmış ve sismik aktivite ile birlikte irdelenmiştir.

 

DOI: 10.19076/mta.285558

Details

[English .pdf]
APPLICATION OF TILT ANGLE METHOD TO THE BOUGUER GRAVITY DATA OF WESTERN ANATOLIA
Title: APPLICATION OF TILT ANGLE METHOD TO THE BOUGUER GRAVITY DATA OF WESTERN ANATOLIA
Authors: Fikret DOĞRU, Oya PAMUKÇU, İlkin ÖZSÖZ
Keywords: Tilt angle,geological structural edges,Western Anatolia,Bouguer anomaly
Abstract:

In this study, tilt angle method was applied to Western Anatolia gravity data in order to estimate edges of the geological structures. Tilt angle was obtained in two different ways by using gravity and its vertical derivative. In potential field methods, tilt angle technique is expressed as the ratio of vertical derivative to horizontal derivatives of anomaly. In the tilt angle map, 0° contours defines structure edges, half of the distance between ±45° defines depth of upper structure. In the field work of the study, gravity data, which was measured in Western Anatolia, was used to obtain regional anomaly maps and tilt angle and tilt angle of vertical directional derivative were applied to these maps. A significiant difference was observed between western and eastern parts of the N-S striking line, througout 28o longitude, from the results of tilt angle which was obtained by applying upward continuation method (50, 75 and 100 km) to the Bouguer anomaly. Same difference was determined from the results of vertical derivative of tilt angle which was obtained from upward contuniation of Bouguer anomaly. Depth values were obtained from the results of tilt angle and vertical derivative of tilt angle methods between 7 and 43 km in study area. The obtained results were compared with geological structural boundary and possible depths of geological discontinuities were estimated. In addition, obtained results were investigated with seismic activity in the study area and compared with previous geological and geophysical studies.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.305177 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019