İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
SİNOP DEMİRCİKÖY HAVZASININ HİDRODİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE AYLIK DOYGUNLUK DERECESİ HARİTALARININ ÜRETİLMESİ
Başlık: SİNOP DEMİRCİKÖY HAVZASININ HİDRODİNAMİK KARAKTERİSTİKLERİNİN BELİRLENMESİ VE AYLIK DOYGUNLUK DERECESİ HARİTALARININ ÜRETİLMESİ
Yazarlar: Mustafa Can CANOĞLU
Anahtar Kelimeler: Sinop ili,Demirciköy Havzası,CBS,SMDR modeli,Doygunluk derecesi
Özet:

Çalışmanın amacı, nüfusu hızla artan Sinop ilinde Demirciköy Havzasının hidrodinamik karakteristiklerinin belirlenmesi ve doygunluk derecesi değişimlerinin zamana bağlı olarak izlenmesidir. Havza planlamasına yönelik gerçekleştirilen bu çalışma ayrıca taşkın, heyelan gibi doğal afetlerin de önüne geçilebilmesi ve zararlarının minimuma indirilmesi açısından önem taşımaktadır. Çalışma, saha, ofis ve laboratuvar aşamalarından oluşmuştur. Saha çalışmaları kapsamında, inceleme alanından temsil edici örnekler alınmıştır. Laboratuvar çalışmaları kapsamında, çalışma alanından alınan örneklerin toprak tekstürü belirlenerek toprağın hidrodinamik özellikleri karakterize edilmiştir. Laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler ile büro çalışmaları kapsamında yağış, sıcaklık ve evapotranspirasyon, gibi temel meteorolojik veriler göz önüne alınarak “Coğrafi Bilgi Sistemleri’ni (CBS) temel alan “Soil Moisture Distribution and Routing” (Zemin Nem Dağılım ve Güzergâhı) (SMDR) modeli Demirciköy Havzası için uygulanmıştır. SMDR modeli ile Demirciköy Havzasındaki doygunluk derecesinin alansal ve zamansal dağılımı belirlenmiştir. Elde edilen aylık doygunluk derecesi haritaları toprağın nem içeriğinin yıl içerisindeki değişimlerini göstermiş, yüzeysel akış üretebilme potansiyeli olan alanların belirlenmesine olanak sağlamıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre havzanın Güney yakasındaki nem içeriği Kuzey yakasına göre daha düşüktür. 

DOI: 10.19076/mta.315761

Details

[English .pdf]
DETERMINATION OF HYDROLOGIC CHARACTERISTICS OF SİNOP DEMİRCİKÖY WATERSHED AND PRODUCTION OF MONTHLY SATURATION DEGREE MAPS
Title: DETERMINATION OF HYDROLOGIC CHARACTERISTICS OF SİNOP DEMİRCİKÖY WATERSHED AND PRODUCTION OF MONTHLY SATURATION DEGREE MAPS
Authors: Mustafa Can CANOĞLU
Keywords: Sinop City,Demirciköy Watershed,GIS,SMDR model,saturation degree
Abstract:

The aim of this study is to determine the hydrologic characteristics and to analyze the temporal saturation degree variations of Demirciköy Watershed which is located in Sinop City and subjected to rapidly increasing population. This study is important in terms of preventing the natural disasters such as flood, storm water, landslide and mitigation of damages within the frame of watershed planning concept. This study consists of field, office and laboratory stages. In context of field studies, representative soil samples are taken from study area. Within the scope of laboratory studies, soil hydrologic properties are characterized with the determination of soil texture of the soil samples handled from study area. The results of the laboratory tests are utilized as part of office studies with the use of the Soil Moisture Distribution and Routing (SMDR) model in Geographic Information Systems (GIS) environment considering the meteorological data such as precipitation, temperature and evapotranspiration. Spatial and temporal variation of saturation degree in Demirciköy Watershed is determined with SMDR model. The obtained monthly saturation degree maps show the variation of soil moisture in a year and allow determining the potential runoff generation zones. The results of the study show that soil moisture in South part of watershed is lower than in North part.

DOI: 10.19111/bulletinofmre.336469 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019