İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Jiurui bölgesindeki (GD Çin) jeokimyasal anomalilerin ayrılmasında Moran-I ve sağlam istatistik yöntemlerinin kullanılması
Başlık: Jiurui bölgesindeki (GD Çin) jeokimyasal anomalilerin ayrılmasında Moran-I ve sağlam istatistik yöntemlerinin kullanılması
Yazarlar: Thanh NGUYEN TİEN
Anahtar Kelimeler: Anomali dağılımı; Yersel Moran İstatistiği; Sağlam İstatistik; Jiurui Bakır Sahası,
Özet:

Arama jeokimyası çalışmalarında jeokimyasal anomalilerin “zemindeğer”den ayrıştırılması önemli bir rol oynamaktadır. Yaygın olarak kullanılan yöntemlerde alansal korelasyon, değişkenlik ve jeokimyasal verinin normalitesinin istatistiksel kestirimindeki yetersizlikler gibi sınırlamalar, göz önüne alınmamaktadır. Bu çalışmada, söz konusu kısıtlama sorununu çözmek üzere, jeokimyasal verinin ayrılmasında dolaylı bir yöntem önerilmiş olup bu yöntemde anomali ayrımı, yersel Moran Ii değerlerine sağlam istatistik (robust ststistics) uygulanarak sağlanmıştır. Bu deney, Jiurui bakır sahasından alınan 1481 örnek kullanılarak yürütülmüştür. Anomali ayrımı adımları ise başlıca şu şekildedir: (i) öncelikle, altı alansal ölçek (2, 4, 6, 8, 10 ve 12 km) kullanılarak Moran dağılım diyagramları elde edilir ve bu yolla alansal ilişki ve değişkenlik değerleri hem ham veriye hem de Box-Cox dönüşümü uygulanmış veriye uygulanarak analiz edilir; (ii) bu altı yerel ölçekli verinin alansal otokorelasyonu için yersel Moran Ii kullanılmıştır; (iii) son olarak, yersel Moran Ii değerlerine MEDIAN ± 1.5*IQR (IQR: interquartile range) kuralı uygulanarak anomali dağılımı modellenmiştir. Elde edilen sonuçlara bakıldığında, jeokimyasal anomalilerin çoğunlukla nesnel gerçeklik ve Jiururi bakır sahasındaki bilinen maden yatakları ile güçlü ilgileşim sergileyecek şekilde, bilinen maden yatakları çevresinde yoğunlaştığı görülmüştür.

http://dx.doi.org/ 10.19076/mta.413240

Details

[English .pdf]
Use of Moran’s I and robust statistics to separate geochemical anomalies in Jiurui area (Southeast China)
Title: Use of Moran’s I and robust statistics to separate geochemical anomalies in Jiurui area (Southeast China)
Authors: Thanh NGUYEN TİEN
Keywords: Anomaly distribution, Terrestrial Moran Statistic, Robust Statistics, Jiurui Copper Field.
Abstract:

Separation of geochemical anomalies from background plays an important role in the study of exploration geochemistry. The limitations of commonly used methods are not taken into account spatial correlation, variability and the unsatisfactory of the statistical assumption of the normality of geochemical data. For solving these limitations, an indirect method for the separation of geochemical anomalies is proposed based on anomaly separation of local Moran’s Ii values using robust statistics in this study. The experiment was carried out using 1481 samples collected from Jiurui copper prospect (southeast China). The steps for the anomaly separation are (i) spatial association and variability were fi rst analyzied by means of Moran scatterplots at six spatial scales (2, 4, 6, 8, 10 and 12 km) using both raw data and Box-Cox transformed data; (ii) local Moran’s Ii was used to measure spatial autocorrelationat these six local scales; (iii) anomalous separation was fi nally performed using the MEDIAN ± 1.5*IQR (IQR: interquartile range) rule on local Moran’s Ii values. The results show that geochemical anomalies are mostly concentrated around known ore-deposits, according the objective reality and a strong correlation with known ore-deposits in Jiurui copper prospect.

http://dx.doi.org/ 10.19111/bulletinofmre.351376 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019