İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Doğanbey Burnu (Seferihisar-İzmir) denizdibi termalsu kaynaklarının foraminifer, ostrakod ve mollusk topluluğuna etkisi
Başlık: Doğanbey Burnu (Seferihisar-İzmir) denizdibi termalsu kaynaklarının foraminifer, ostrakod ve mollusk topluluğuna etkisi
Yazarlar: Engin MERİÇ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Niyazi AVŞAR, M. Baki YOKEŞ, Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY- ERYILMAZ, Erol KAM, Bora SONUVAR, Feyza DİNÇER
Anahtar Kelimeler: Doğanbey Burnu (İzmir), deniziçi sıcaksu kaynakları, bentik foraminifer, molusk, ostrakod,
Özet:

Bu çalışma, Kuşadası Körfezi’nin kuzey ucunu oluşturan Doğanbey Burnu’nun kıyı alanındaki farklı noktalarda bulunan deniziçi sıcak su çıkışlarının, yakın çevrede yaşamını sürdüren çeşitli mikro ve makrofauna toplulukları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Doğanbey Burnu’nun güneydoğusunda farklı derinliklerde 15 noktadan kepçe ile genç çökel örnekleri alınıp, bunların içermiş olduğu bentik foraminifer, ostrakod ve mollusk faunası değerlendirilmiştir. Bentik foraminiferler 35 cins, 61 tür, ostrakodlar 16 cins 20 tür, gastropodlar 14 cins ve 18 tür, bivalvler ise 14 cins ve 15 tür olarak bulunmuştur.. Ayrıca çalışma alanında, Ege kıyılarında sıkça rastlanılan foraminifer kavkılarındaki renklenme, şekil bozukluğu ile göçmen bentik foraminiferlerin varlığı tespit edilmiştir. Çalışılan bölgede tanımlanan foraminifer, ostrakod ve mollusk faunası tipik Ege faunasına paralellik sunmaktadır. Tipik Ege bentik foraminifer topluluğu içindeki Amphistegina lobifera Larsen bireylerinin yaşadığı ekolojik koşullarının bolluk dağılımı üzerinde etkisi bilinmektedir. Bölge için Amphistegina lobifera Larsen’nın ideal yaşam aralığı 18.00-32.00 m derinlik ve yaklaşık 19-20oC sıcaklık olarak belirlenmiştir. Bir diğer özellik olarak CTD cihazı ile yapılan ölçümlerde iletkenlik değerlerinin sıcak su kaynağına yaklaştıkça arttığı ancak birey sayısının azaldığı tespit edilmiştir. Sediment örneklerinde kimyasal analizler X-Işını Floresans Analiz Spektrometresi (WDXRF) ile yapılmıştır. Sediment örneklerinde ağır metallerden Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn ve Pb değerlerine bakılmış, bu değerlerin. DB1-DB6 arası örneklerde ve DB15 de Cr>Ni>Mn, DB8-DB11 arası örnekler ile DB13 ve DB14 de Mn>Cr>Ni, DB7 ve DB12 de Cr>Mn>Ni, olduğu tespit edilmiştir. Radyoaktif elementlerden U ve Th DB9, DB10 ve DB11 de yüksek değerdedir. Eser elementlerden Sr değeri DB7-DB11 arası örneklerde
yüksektir. Sedimentlerin kimyasal ve radyoaktif özelliklerinin bentik foraminifer kavkılarında etkisi gözlenirken ostrakod ve mollusk kavkılarında herhangi bir etki belirlenmemiştir

http://dx.doi.org/10.19076/mta.363316

Details

[English .pdf]
The effect of submarine thermal springs of Doğanbey Cape (Seferihisar - İzmir) on foraminifer, ostracod and mollusc assemblages
Title: The effect of submarine thermal springs of Doğanbey Cape (Seferihisar - İzmir) on foraminifer, ostracod and mollusc assemblages
Authors: Engin MERİÇ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Niyazi AVŞAR, M. Baki YOKEŞ, Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY- ERYILMAZ, Erol KAM, Bora SONUVAR, Feyza DİNÇER
Keywords: Doğanbey Cape (İzmir), submarine hot water springs, benthic foraminifers, molluscs, ostracods,
Abstract:

The aim of this study was to fi gure out the effects of the submarine hot water springs located on the coast of Doğanbey Cape (north of Kuşadası Bay) on various micro- and macrofaunal assemblages living around these springs. Young sediment samples were collected from different depths at 15 stations. The benthic foraminifer, ostracod and mollusc faunas were investigated. 35 genera and 61 species of benthic foraminifers, 16 genera and 20 species of ostracods and 14 genera and 15 species of molluscs were identifi ed. Typical Aeegan foraminifer fauna was found to be dominant. Besides, individuals with colored tests or abnormal morphology, as well as alien species, which are frequently observed on the Aegean coasts were also observed in the study area. The foraminifer, ostracod and mollusc species also constituted typical Aegean fauna. It is known that the ecological conditions experienced of the Amphistegina lobifera Larsen individuals in typical Aegean benthic foraminifer assemblage have an effect on the abundance distribution. Ideal conditions for Amphistegina lobifera Larsen was found to be 18.00-32.00 m depth range and 19-20oC temperatures. CTD conductivity values gradually increased near to the hot water spring but a decrease in the number of individuals were observed. Chemical analyzes in sediment samples were performed with X-Ray Fluorescence Analysis Spectrometer (WDXRF). Heavy metal ingredients (Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn and Pb) of the sediments were evaluated, concentrations were recorded as Cr>Ni>Mn in samples DB1-DB6 and also in DB15; Mn>Cr>Ni in DB8-DB11 and DB13-DB14; Cr>Mn>Ni in DB7 and in DB12. The radioactive elements U and Th were found to be high in DB9, DB10 and DB11. The chemical and radioactive properties of the sediments were observed to affect the tests of benthic foraminifers, where as no such effect was found on ostracod and mollusc tests.

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.363329 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019