İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
DOĞANBEY BURNU (SEFERİHİSAR-İZMİR) DENİZDİBİ TERMAL SU KAYNAKLARININ FORAMİNİFER, OSTRAKOD VE MOLLUSK TOPLULUĞUNA ETKİSİ
Başlık: DOĞANBEY BURNU (SEFERİHİSAR-İZMİR) DENİZDİBİ TERMAL SU KAYNAKLARININ FORAMİNİFER, OSTRAKOD VE MOLLUSK TOPLULUĞUNA ETKİSİ
Yazarlar: Engin MERİÇ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Niyazi AVŞAR, M. Baki YOKEŞ, Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY- ERYILMAZ, Erol KAM, Bora SONUVAR, Feyza DİNÇER
Anahtar Kelimeler: Doğanbey Burnu (İzmir),deniziçi sıcaksu kaynakları,bentik foraminifer,molusk,ostrakod
Özet:

Bu çalışma, Kuşadası Körfezi’nin kuzey ucunu oluşturan Doğanbey Burnu’nun kıyı alanındaki farklı noktalarda bulunan deniziçi sıcak su çıkışlarının, yakın çevrede yaşamını sürdüren çeşitli mikro ve makrofauna toplulukları üzerindeki etkisini araştırmak amacıyla yapılmıştır.Doğanbey Burnu’nun güneydoğusunda farklı derinliklerde 15 noktadan kepçe ile genç çökel örnekleri alınıp, bunların içermiş olduğu bentik foraminifer, ostrakod ve mollusk faunası değerlendirilmiştir. Bentik foraminiferler 35 cins, 61 tür, ostrakodlar 16 cins 20 tür, gastropodlar 14 cins ve 18 tür, bivalvler ise 14 cins ve 15 tür olarak bulunmuştur.. Ayrıca çalışma alanında, Ege kıyılarında sıkça rastlanılan foraminifer kavkılarındaki renklenme, şekil bozukluğu ile göçmen bentik foraminiferlerin varlığı tespit edilmiştir. Çalışılan bölgede tanımlanan foraminifer, ostrakod ve mollusk faunası tipik Ege faunasına paralellik sunmaktadır. Tipik Ege bentik foraminifer topluluğu içindeki Amphistegina lobifera Larsen bireylerinin yaşadığı ekolojik koşullarının bolluk dağılımı üzerinde etkisi bilinmektedir.Bölge için Amphistegina lobifera Larsen’nın ideal yaşam aralığı 18.00-32.00 m derinlik ve yaklaşık 19-20oC sıcaklık olarak belirlenmiştir. Bir diğer özellik olarak CTD cihazı ile yapılan ölçümlerde iletkenlik değerlerinin sıcak su kaynağına yaklaştıkça arttığı ancak birey sayısının azaldığı tespit edilmiştir. Sediment örneklerinde kimyasal analizler X-Işını Floresans Analiz Spektrometresi (WDXRF) ile yapılmıştır. Sediment örneklerinde ağır metallerden Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn ve Pb değerlerine bakılmış, bu değerlerin. DB1-DB6 arası örneklerde ve DB15 de Cr>Ni>Mn, DB8-DB11 arası örnekler ile DB13 ve DB14 de Mn>Cr>Ni, DB7 ve DB12 de Cr>Mn>Ni, olduğu tespit edilmiştir. Radyoaktif elementlerden U ve Th DB9, DB10 ve DB11 de yüksek değerdedir. Eser elementlerden Sr değeri DB7-DB11 arası örneklerde yüksektir. Sedimentlerin kimyasal ve radyoaktif özelliklerinin bentik foraminifer kavkılarında etkisi gözlenirken ostrakod ve mollusk kavkılarında herhangi bir etki belirlenmemiştir.

Details

[English .pdf]
THE EFFECT OF SUBMARINE THERMAL SPRINGS OF DOĞANBEY CAPE (SEFERİHİSAR-İZMİR) ON FORAMINIFER, OSTRACOD AND MOLLUSC ASSEMBLAGES
Title: THE EFFECT OF SUBMARINE THERMAL SPRINGS OF DOĞANBEY CAPE (SEFERİHİSAR-İZMİR) ON FORAMINIFER, OSTRACOD AND MOLLUSC ASSEMBLAGES
Authors: Engin MERİÇ, İpek F. BARUT, Atike NAZİK, Niyazi AVŞAR, M. Baki YOKEŞ, Mustafa ERYILMAZ, Fulya YÜCESOY- ERYILMAZ, Erol KAM, Bora SONUVAR, Feyza DİNÇER
Keywords: Doğanbey Cape (İzmir), submarine hot springs, benthic foraminifer, mollusc, ostracod.
Abstract:

The aim of this study is to investigate the effects of submarine hot springs located on the coast of Doğanbey Cape (north of Kuşadası Bay, Turkey) on various micro- and macro faunal assemblages living around these springs. Recent sediment samples, which contain benthic foraminifer, ostracod and mollusc faunas, were collected from different depths at 15 stations by a digger in southeast of the Doğanbey Cape. A total of 35 genera and 61 species of benthic foraminifera, 16 genera and 20 species of ostracods and 14 genera and 15 species of molluscs were identified in the samples. Besides, the individuals of foraminifer with colored tests or abnormal morphology, the alien species and the immigrant benthic foraminifers, which are frequently observed on the Aegean coasts, were detected in the study area. The foraminifer, ostracod and mollusc species recognized in the study area mirror the typical Aegean fauna. It is known that the ecological conditions experienced of the Amphistegina lobifera Larsen individuals in typical Aegean benthic foraminifer assemblage have an effect on the abundance distribution. Ideal conditions for Amphistegina lobifera Larsen was found to be 18.00-32.00 m depth range and 19-20°C temperatures. CTD conductivity values gradually increased near to the hot water spring but a decrease in the number of individuals were observed. The chemical analysis in sediment samples were carried out by X-Ray Fluorescence Analysis Spectrometer (WDXRF). Heavy metal elements (Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, and Pb) present in the sediments were evaluated and their concentrations were recorded as Cr>Ni>Mn in samples DB1-DB6 and DB15; as Mn>Cr>Ni in DB8-DB11 and DB13-DB14; and as Cr>Mn>Ni in DB7 and DB12. The radioactive elements of U and Th were found to be higher in samples DB9, DB10 and DB11. The value for Sr in trace elements were found to be higher in samples between DB7-DB11. Although the effects of chemical and radioactive properties of sediments on benthic foraminifer tests were observed, any effects on tests of ostracods and mollusks couldn’t have been observed. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018