İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Sinanpaşa (Afyon) Miyosen kömürlerininin petrografi k ve palinolojik incelemeleri
Başlık: Sinanpaşa (Afyon) Miyosen kömürlerininin petrografi k ve palinolojik incelemeleri
Yazarlar: Elif AKISKA
Anahtar Kelimeler: Kömür petrografisi, maseral, palinoloji, paleoiklim, Afyon,
Özet:

Bu çalışmada Sinanpaşa (Afyon) Neojen havzası içerisinde iki bölgede (güneyde Kırka bölgesi, kuzeyde Karacaören bölgesi) yer alan kömür örneklerinin petrografi k ve palinolojik incelemeleri yapılmıştır. Kömür içeren Neojen tortulları beş fasiyese ayrılarak incelenmiştir. Bunlar alttan üste doğru; paleosol, bağlayıcı destekli çakıltaşı, kömürlü çamurtaşı, kumtaşı-kiltaşı ve laminalı çamurtaşı fasiyesleridir. Kömürlü seviyeler belirgin olarak kömürlü çamurtaşı fasiyesi içerisinde yer almaktadır. Ayrıca bağlayıcı destekli çakıltaşı ile kumtaşı-kiltaşı fasiyeslerinde de çeşitli boydaki kömürleşmiş malzemeye rastlanmaktadır. İnceleme alanından derlenen örneklerin kömür petrografi si incelemeleri yapılmış ve bunlara bağlı olarak kömürlerin çökelme ortamları ile ilişkili yorumlamaya gidilmiştir. Buna göre bu kömürlerin başlıca gelinitçe zengin olan hüminit maseral grubunu içerdiği, Rmax değerlerine göre alt bitumlu kömür sınıfl amasına girdiği ve göllerle ilişkili bataklık zonlarında çökeldiği sonucu ortaya çıkmaktadır. Örneklerin derlendiği düzeye ait palinolojik veriler kömürlü birimlerin yaşının Orta Miyosen olduğunu işaret etmektedir. Paleoiklim çalışmaları sonucunda elde edilen MAT, CMT, WMT ve MAP parametrelerine dayanarak çalışma alanındaki iklimsel koşulların mevsimselliğe bağlı olarak değiştiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, kömürlü seviyelerin oluştuğu dönemde ılıman iklim koşullarının varlığından söz edilebilir.

 

http://dx.doi.org/10.19076/mta.318334

Details

[English .pdf]
Petrographic and palynological investigations of Sinanpaşa (Afyon) Miocene coals
Title: Petrographic and palynological investigations of Sinanpaşa (Afyon) Miocene coals
Authors: Elif AKISKA
Keywords: Coal petrography, maceral, palynology, paleoclimate, Afyon,
Abstract:

In this study, petrographical and palynological analyses of coal samples from two regions (the Kırka region in the south, and the Karacaören region in the north) of the Sinanpaşa (Afyon) Neogene basin were performed. The coal-bearing Neogene sediments indicate the occurrence of fi ve facies: paleosol, matrix-supported conglomerate, coal-bearing mudstone, sandstone-claystone and laminated mudstones. Coal layers are mainly within coal-bearing mudstone facies. In addition, there are various types of coalifi ed materials in matrix-supported conglomerate and sandstone-claystone facies. Based on coal petrography, an interpretation of the coal-forming environment was made. The investigated coals mainly contain a huminite maceral group. From the refl ection values (Rmax), these coals can be classifi ed as sub-bituminous in rank, and as being deposited in swamp zones associated with limnic environments. The palynological data indicates that all studied coal-bearing units are of Mid-Miocene age. On the other hand, based on MAT, CMT, WMT and MAP parameters, it can be stated that at that time climatic conditions changed seasonally in the study area. Humid climatic conditions prevailed during the period when the peat was formed, then later transformed into the coal layers examined in this manuscript.

 

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.363345 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019