İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Orta Anadolu’daki Kılçak formasyonunun (Erken Miyosen) palinolojisi: Paleoiklimsel ve paleo-ortamsal çıkarımlar
Başlık: Orta Anadolu’daki Kılçak formasyonunun (Erken Miyosen) palinolojisi: Paleoiklimsel ve paleo-ortamsal çıkarımlar
Yazarlar: Nurdan YAVUZ, Şükrü Sinan DEMİRER
Anahtar Kelimeler: Palinoloji, paleoiklim, erken Miyosen, Kılçak formasyonu, Orta Anadolu,
Özet:

Paleovejetasyonun yeniden kurulması amacıyla, erken Miyosen yaşlı Kılçak formasyonu (Orta Anadolu, Türkiye) çökellerinin palinolojik incelemesi gerçekleştirilmiştir. Polen spektrumu Pinus’un baskın olduğu incelenen istifl erden birinde Cupressaceae’nin eşbaskın olduğu, ve ona daha düşük yüzdelerle Taxodioideae (Cupressaceae dahilinde), yaprak döken Quercus, Carya, Carpinus, Ulmus, Engelhardioideae, Salix, Alnus ve Juglans gibi ağaçların eşlik ettiği bir bitki örtüsünün varlığını göstermektedir. Otsul bitkiler az miktarlardaki Poaceae, Amaranthaceae/Chenopodiaceae ve Asteraceae ile temsil edilmektedir. Bu bitki örtüsü, bir Taxodium topojen turbalığın varlığına ve hemen yakınlarda ona eşlik eden bir dere-kenarı vejetasyonu ile uzak çevredeki dağlık alanlarda gelişmiş geniş yapraklı-yaprak döken ağaçlardan oluşan karışık ormanların mevcudiyetine işaret etmektedir. δ13C analizleri, vejetasyonda C3 bitklerinin hakim olduğunu göstermektedir. Kılçak palinoflorası, erken Miyosen boyunca devam eden küresel ölçekteki sıcak koşullarla uyumlu olarak, nemli, sıcak-ılıman bir iklimi yansıtmaktadır.

 

http://dx.doi.org/10.19076/mta.401206

Details

[English .pdf]
Palynology of the Kılçak formation (Early Miocene) from Central Anatolia: Implications for palaeoclimate and palaeoenvironment
Title: Palynology of the Kılçak formation (Early Miocene) from Central Anatolia: Implications for palaeoclimate and palaeoenvironment
Authors: Nurdan YAVUZ, Şükrü Sinan DEMİRER
Keywords: Palynology, palaeoclimate, early Miocene, Kılçak formation, Central Anatolia.
Abstract:

The palynological analysis of the early Miocene successions of the Kılçak formation (Central Anatoia, Turkey) was carried out in order to reconstruct the palaeovegetation. The pollen spectra indicate a fl ora dominated by Pinus, co-dominance of Cupressaceae in one of the investigated successions, and lower percentages of trees such as Taxodioideae within Cupressaceae, Quercus deciduous type, Carya, Carpinus, Ulmus, Engelhardioideae, Salix, Alnus and Juglans. Herbs are represented by minor amounts of Poaceae, Amaranthaceae/Chenopodiaceae and Asteraceae. This flora indicates the presence of a Taxodium topogenous mire with a nearby riparian vegetation and broadleaved deciduous mixed forests developed in the surrounding distant mountainous areas. δ13C analysis shows that the vegetation was dominated by C3 plants. The Kılçak palynoflora reflects a humid, warm-temperate climate being compatible with the global warm conditions maintained during the early Miocene

 

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.395784 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019