İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Zemin sıvılaşmasının enerji yaklaşımıyla değerlendirilmesi
Başlık: Zemin sıvılaşmasının enerji yaklaşımıyla değerlendirilmesi
Yazarlar: Kamil KAYABALI, Pınar YILMAZ, Mustafa FENER, Ozgür AKTÜRK, Farhad HABİBZADEH
Anahtar Kelimeler: Sıvılaşma enerjisi, gerilme yöntemi, birim deformasyon yöntemi, enerji yöntemi, deprem enerjisi,
Özet:

Depremler sırasında yapılarda oluşan hasar (kısmen veya tamamen) birkaç on yıl boyunca kapsamlı araştırmalara konu olan zemin sıvılaşmasından kaynaklanabilir. Kumlu tabakanın sıvılaşmaya duyarlılığı, zeminin sıvılaşma direncinin (kapasite) bir deprem tarafından uygulanan yük (talep) ile kıyaslanmasıyla ölçülür. Bu kapsamda gerilme temelli sıvılaşma değerlendirmesi en popüler yöntemdir. Bu yöntemin başlıca belirsizliği anakayadaki maksimum yatay yer ivmesinin (amax) hesaplanmasıdır. Zemin seviyesinde de bir amax belirlemek için yer tepki analizi veya basitleştirilmiş bir varsayım gereklidir. Gerilme temelli yaklaşıma dayalı olarak geliştirilen birim deformasyon temelli yaklaşımda da benzer kısıtlamalar bulunmaktadır. Kumlu zeminin birim hacim başına düşen sıvılaşma enerjisi kapasitesini belirlemek için burulmalı kesme halkası gibi laboratuvar teknikleri bulunmaktadır. Benzer şekilde, deprem kaydının enerjisi basit fi zik ilkeleri kullanılarak hesaplanabilir. Herhangi bir deprem kaydının talebi hesaplanırken hız-zaman kaydı ve zeminin birim kütlesi kullanılır. Bu araştırmanın amacı zemin sıvılaşmasının değerlendirilmesi için enerjiye dayalı yöntemin kullanılabilirliğini göstermektir. Ek olarak, gerilme ve birim deformasyon temelli yaklaşımların eksiklikleri genel hatlarıyla verilmiş ve enerji tabanlı yaklaşımın avantajları tartışılmıştır.

 

http://dx.doi.org/10.19076/mta.351179

Details

[English .pdf]
Assessment of souil liquefaction using the energy approach
Title: Assessment of souil liquefaction using the energy approach
Authors: Kamil KAYABALI, Pınar YILMAZ, Mustafa FENER, Ozgür AKTÜRK, Farhad HABİBZADEH
Keywords: Liquefaction, stress method, strain method, energy method, earthquake energy,
Abstract:

Damage to structures during earthquakes may be fully or partly caused by soil liquefaction, which has been the subject of extensive research for several decades. Liquefaction susceptibility of a sandy deposit is performed by comparing the resistance of a soil to liquefaction (i.e., capacity) to the load imparted by an earthquake (i.e., demand). In this regard, the stress-based method of liquefaction assessment is by far the most popular. It involves uncertainties mostly related to the computation of the maximum horizontal ground acceleration (amax) at bedrock. A site response analysis or a simplifi ed assumption is necessary to determine the amax on the ground level as well. Developing from the stress-based approach, the strain-based approach has also similar constraints. There exist laboratory techniques such as torsional shear to determine the capacity of a sandy soil in terms of liquefaction energy per unit volume. Likewise, the energy of a strong motion record can be set by employing simple physics principles. For this, a velocity time history and the unit mass of the soil are employed to compute the demand of any strong motion record. The scope of this investigation is to illustrate the usability of the energy-based method for the evaluation of soil liquefaction. The defi ciencies of the stress- and strain-based approaches are outlined and the advantages of the energybased approach are discussed.

 

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.351257 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019