İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Hakkımızda

Maden Tetkik ve Arama Dergisi hakemli bilimsel bir dergi olup, 1935 yılından bu yana yayın hayatını sürdürmektedir.

MTA Dergisinde, yer bilimlerinin her dalına ilişkin özgün bilimsel araştırmalara, eleştirel derlemelere, kısa notlara ve yayımlanmış makalelere ilişkin eleştiri ve yanıt yazılarına yer verilmektedir. Dergi, yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır. Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen makalelerden makale kabul ücreti, makale işlem ücreti ve basım ücreti alınmamaktadır. MTA Dergisine gönderilen makaleler Yayın Kurulu tarafından intihal.net aracılığıyla intihal taramasından geçirilir. İntihal veya kendinden çalma tespit edilen makaleler dergi tarafından reddedilir.

MTA Dergisi, tamamen açık erişim dergisi olarak yayınlanmaktadır. Dergideki makalelerin tam metin içeriğine internet üzerinden ücretsiz olarak erişilebilmektedir. Herhangi bir ortamda ticari olmayan kullanımına ve dağıtımına izin verilmektedir, yazarın ve derginin düzenli olarak atıf almasına imkân sağlamaktadır.

MTA Dergisi'nin Türkçe versiyonu ULAKBİM veri tabanında, İngilizce versiyonu ise Thompson Reuters Master Journal List, Emerging Sources Citation Index  (ESCI), Georef, Geological Abstracts, Mineralogical abstracts, DOAJ ve Scopus veri tabanında taranmaktadır. 

About Us

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is a peer-reviewed scientific journal of earth sciences which has been published since 1935.

Bulletin of the Mineral Research and Exploration publishes original scientific research and review papers, discussion/reply and short notes about all aspects of the geosciences. It is published in both Turkish and English languages twice a year. Publication in this bulletin is free of charge (there are no submissions charges, article processing charges, and publications fees). All new submissions to the Bulletin of the Mineral Research and Exploration are checked for plagiarism by  intihal.net software to verify the originality of the papers before publication. Papers that contains any form of plagiarism or self-plagiarism will be rejected.

Bull. Min. Res. Exp. is scholarly open access, peer-reviewed journal that is freely available online to access and download.   Non-commercial use and distribution in any medium are permitted, by ensuring that the author and the journal are properly accredited.

English edition of the Bull. Min. Res. Exp. is indexed and abstracted in Thompson Reuters Master Journal List, Emerging Sources Citation Index  (ESCI), Georef, Geological Abstracts, Mineralogic abstracts, DOAJ, and Scopus database, Turkish edition is indexed and abstracted in ULAKBIM database. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018