Details
Neogene stratigraphy and regional correlation of Mordoğan area, Karaburun-İzmir, Western Anatolia

Mordoğan (Karaburun-İzmir) çevresinin Neojen stratigrafisi ve bölgesel korelasyonu, Batı Anadolu

Authors
Fikret GÖKTAŞ

Keywords
Karaburun Yarımadası, Miyosen Stratigrafisi, Orta Miyosen Tortullaşması, Bölgesel Korelasyon

Abstract

Foça Çöküntüsü’nün batı kenarını temsil eden Kösedere ve Mordoğan alt havzalarındaki orta Miyosen tortullaşması, egemen gölsel Hisarcık formasyonu ile temsil edilir. Hisarcık formasyonu, erken Miyosen sonunda bölgeye yerleşen kalkalkalen karakterli volkanitler (Karaburun volkanitleri ve Foça tüfü) üzerinde uyumsuzlukla yer alır. Orta Miyosen havzalarını biçimlendiren sınır faylarının yol verdiği Karaburun volkanitleri andezit bileşimlidir. Foça tüfü riyolitik ignimbiritlerle temsil edilir. Hisarcık formasyonunun havza kenarı alüviyal çökellerini kapsayan Kösedere üyesi, Kösedere alt havzasındaki sınır fayları önünde çökelmiştir. Yanal-düşey geçiş ilişkisiyle üste gelen, kıyıyüzünde çökelmiş yeşil renkli çamurtaşı istifi Karabağları üyesini oluşturur. Karabağları üyesinin Mordoğan alt havzasındaki yanal eşdeğeri kabul edilen Ardıç üyesi, çamur düzlüğü çökelimini yansıtan çamurtaşı-kumtaşı ardışık istifiyle simgelenir. Karabağları ve Ardıç üyeleri üzerine geçişli gelen Mordoğan kireçtaşı üyesi, Hisarcık gölsel çökeliminin son dönemini yansıtır. Hisarcık formasyonu üzerine, MN10-11 biyozonlarına ait büyük memeli fosilleri kapsayan Esendere grubu çökelleri uyumsuzlukla gelir. Hisarcık formasyonu, Sakız Adası, Çeşme Yarımadası ve Foça Çöküntüsü’nde temsil edilir. Sakız Adası’nda Keramaria ve Nenita birimleri, Çeşme Yarımadası’nda Çiftlik formasyonu ve Foça yarımadası’nda Aliağa kireçtaşı, Hisarcık formasyonunun gölsel bölümüyle deneştirilebilir. Urla havzası ve İzmir Körfezi adalar topluluğunda yüzeyleyen Urla grubu  çökelleri, Hisarcık formasyonunun eşdeğeridir.

Click for .pdf Türkçe .pdf için tıklayınız