Bu işlem biraz zaman alabilir, işleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


MADEN TETKİK VE ARAMA DERGİSİ
BULLETIN OF THE MINERAL RESEARCH AND EXPLORATION
Türkçe / English 2016 Yılı 153. Cilt

  PERTEK (TUNCELİ) DOLAYININ ÜST KRETASE-TERSİYER JEOLOJİSİ/STRATİGRAFİSİ

THE GEOLOGY OF UPPER CRETACEOUS-TERTIARY SEQUENCES IN THE VICINITY OF PERTEK (TUNCELI)

Erdal HERECE, Şükrü ACAR

  VAN GÖLÜ (EDREMİT KÖRFEZİ) KUVATERNER ÇÖKELLERİNDE TEKTONİK DEFORMASYONLAR, DOĞU ANADOLU, TÜRKİYE

TECTONIC DEFORMATIONS IN THE QUATERNARY DEPOSITS OF THE LAKE VAN (EDREMİT BAY), EASTERN ANATOLIA, TURKEY

Selim ÖZALP, B. Serkan AYDEMİR, Şeyda OLGUN, Barbaros ŞİMŞEK, Hasan ELMACI, Murat EVREN, Ömer EMRE, M. Burak AYDIN, Oktar KURTULUŞ, Füsun ÖCAL, Aslı Z. CAN, Mehmet N. YANMAZ, Ramazan APA, Tamer Y. DUMAN

  BOZKIR BİRLİĞİ KAYA BİRİMLERİNİN TRİYAS RİFTLEŞMESİ İLE KONTROL EDİLEN DİYAJENETİK TARİHÇESİ, BOZKIR-KONYA

DIAGENETIC HISTORY OF THE ROCK UNITS OF BOZKIR UNIT CONTROLLED BY THE TRIASSIC RIFTING, BOZKIR-KONYA

Hüseyin YALÇIN, Ömer BOZKAYA, Mine TAKÇI

  GELİBOLU YARIMADASI GEÇ EOSEN YAŞLI CEYLAN FORMASYONU DERİN DENİZ ÇÖKELLERİ İZ FOSİLLERİ (GB TRAKYA, TÜRKİYE)

TRACE FOSSILS FROM DEEP SEA SEDIMENTS OF THE LATE EOCENE CEYLAN FORMATION, GELİBOLU PENINSULA (SW THRACE, TURKEY)

Huriye DEMİRCAN, Alfred UCHMAN

  KÖPRÜKÖY / ERZURUM (DOĞU ANADOLU) YÖRESİ OSTRAKOD FAUNASI VE ORTAMSAL ÖZELLİKLERİ

OSTRACOD FAUNA AND ITS ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF KÖPRÜKÖY / ERZURUM (EAST ANATOLIA) REGION

Ümit ŞAFAK, Meral KAYA

  KOCADAL (TORUL, GÜMÜŞHANE) ZN-PB-AG, AU VE CU CEVHERLEŞMELERİNİN MİNERALOJİSİ VE JEOKİMYASI

MINERALOGY AND GEOCHEMISTRY OF THE KOCADAL (TORUL, GÜMÜŞHANE, EASTERN BLACK SEA REGION, TURKEY) ZN-PB-AG, AU AND CU MINERALIZATIONS

Levent TOSUN, Ismail CIHAN, Ozcan DUMANLILAR, Ismet CENGIZ, Taner UNLU

  ELEMENTLERİN JEOKİMYASAL BİRLİKLERİNDE UZAMSAL KÜME VE AYKIRI DEĞERLERİN BELİRLENMESİ: JUIRUI BAKIR MADENİ BÖLGESİNDEN BİR ÖRNEK

SPATIAL CLUSTER AND OUTLIER IDENTIFICATION OF GEOCHEMICAL ASSOCIATION OF ELEMENTS: A CASE STUDY IN JUIRUI COPPER MINING AREA

Thanh NGUYEN TİEN, Tuyen VU DANH, Hung TRİNH LE HUNG, Hang NGUYEN THİ LE HANG

  KÖPRÜÖREN HAVZASI (KÜTAHYA) SU KAYNAKLARININ ÇEVRESEL İZOTOPLAR İLE İNCELEMESİ

INVESTIGATION OF THE WATER RESOURCES IN KÖPRÜÖREN BASIN (KÜTAHYA) WITH ENVIRONMENTAL ISOTOPES

Şebnem ARSLAN

  GRAVİTE VERİLERİNDEN TÜRKİYE’NİN SİSMİK HIZ DAĞILIMI VE KABUK YAPISININ ORTAYA ÇIKARTILMASI

INVESTIGATION OF THE SEISMIC VELOCITY DISTRIBUTION AND CRUSTAL STRUCTURE OF TURKEY BY MEANS OF GRAVITY DATA

Uğur AKIN

  TÜRKİYE JEOFİZİK REJYONAL GRAVİTE HARİTALARI VE GENEL DEĞERLENDİRİLMESİ

GEOPHYSICAL REGIONAL GRAVITY MAPS OF TURKEY AND ITS GENERAL ASSESSMENT

SELIM ARSLAN

  JEOPARK PROJELERİ KAPSAMINDAKİ DOĞAL VE KÜLTÜREL MİRAS UNSURLARI İÇİN STANDART GÖSTERİM ÖNERİLERİ

PROPOSALS FOR THE STANDARD PRESENTATION OF ELEMENTS OF NATURAL AND CULTURAL HERITAGE WITHIN THE SCOPE OF GEOPARK PROJECTS

Yahya ÇİFTÇİ, Yıldırım GÜNGÖR

KATKI BELİRTME

ACKNOWLEDGEMENT

  
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü / 2013 - 2016