İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Heyelana neden olan parametreler: Yükseklik örneği
Başlık: Heyelana neden olan parametreler: Yükseklik örneği
Yazarlar: Seda ÇELLEK
Anahtar Kelimeler: Heyelan, Duyarlılık, Yükseklik, Parametre.
Özet:

Heyelan duyarlılık haritalarının geçmişi, bundan yaklaşık 50 yıl önceye dayanmaktadır. Daha sonra bu haritaları tehlike ve risk haritaları takip etmiştir. Hepsinin kaynağını envanter haritaları sağlamaktadır. Literatürde her alana özgü seçilmiş farklı parametreler olmakla beraber üretilmesi ve verinin kolay elde edilmesi nedeniyle tercih edilen parametrelerde mevcuttur. Bu çalışmada ayrıntılı literatür taraması yapılarak, yüksekliğin heyelan üzerindeki etkisi araştırılmaya çalışılmıştır. Kullanılan sınıf aralıkları ve yükseklik değerleri incelenerek, Türkiye’den seçilen paftalara uygulanmıştır. Sonuçlar analiz edilerek hangi yükseklik aralıklarında heyelanların meydana geldiği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada literatür verilerinden faydalanılarak yükseklik parametresinin etkisi sorgulanmaya çalışılmıştır. Literatür ile de kıyaslamak amacıyla seçilen paftaların yükseklik değerleri kıyaslanmaya çalışılmıştır. Çalışma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada literatür verileri araştırılarak istatistiksel veri elde edilmeye çalışılmıştır. İkinci aşamada ise veriler sorgulanmıştır. Bu amaçla, 1967-2019 yılları arasında hazırlanan 1500’e yakın çalışma incelenmiştir. Literatüre göre, parametre üretilmesinin kolay olması ve morfolojik etken olmasından dolayı analizlerde kullanılmıştır.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.649758

Details

[English .pdf]
Morphological parameters causing landslides: A case study of elevation
Title: Morphological parameters causing landslides: A case study of elevation
Authors: Seda ÇELLEK
Keywords: Landslide, Susceptibility, Morphology, Elevation, Parameter.
Abstract:

The history of landslide susceptibility maps goes back about 50 years. Hazard and risk maps later followed these maps. Inventory maps provide the source of all these. There are different parameters selected specially for each field in the literature as well as parameters selected because they are easy to produce and obtain data. This study tried to research the effect of elevation on landslides by reviewing the literature in detail. The used class ranges and elevation values were reviewed and applied to map sections selected from Turkey. By analyzing the results, the goal was to determine at which elevation ranges landslides occurred. The study tried to investigate the effect of the parameter of elevation using data from the literature. It works to compare the elevation values for map sections selected to compare with the literature. The study comprises two stages. The first step tried to acquire statistical data by researching the data from the literature. The data were investigated in the second stage. For this purpose, close to 1.500 studies prepared between 1967 and 2019 were reviewed. According to the literature, the parameter of was used in analyses because it is easy to produce and is morphologically effective.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.649758 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020