İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kompleks Cevherlerin Liç Çözeltilerinden Yüksek Saflıkta Toryum Oksit Üretimi
Başlık: Kompleks Cevherlerin Liç Çözeltilerinden Yüksek Saflıkta Toryum Oksit Üretimi
Yazarlar: Ayşe ERDEM, Haydar GÜNEŞ, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN
Anahtar Kelimeler: Toryum, Solvent Ekstraksiyon, Liç Çözeltisi
Özet:

Bu çalışmada nadir toprak elementleri (NTE) içeren liç çözeltilerinden toryumun ayrılması ve saflaştırılması üzerine bir yöntem araştırılmıştır. Toryum yüklenmesinde sorun oluşturan demir, Adogen 464 solventi ile ilk olarak çözeltiden uzaklaştırılmıştır. Toryum, 1/3 organik/sulu faz oranında, %30 D2EHPA ile yüklenmiş ve Th-D2EHPA stokiyometrik bağ oluşturma oranı 1:2,6 olarak saptanmıştır. Yükleme sonrası, hafif NTE ve ağır NTE sırasıyla 0,25 M H2SO4 ve 6 M HCl ile yüklü organikten yıkanmış ve 6 M H2SO4 ile toryum sıyrılmıştır. Oksalik asit ile toryum çöktürülmüş, çökelti 1050 °C sıcaklıkta kalsine edilmiş ve kalsinasyon sonrası toryum oksit saflığı ICP-OES analizine göre %99,23 olarak saptanmıştır.

10.19111/bulletinofmre.709316

Details

[English .pdf]
Production of High Purity Thorium Oxide from Complex Ores Leach Liquor
Title: Production of High Purity Thorium Oxide from Complex Ores Leach Liquor
Authors: Ayşe ERDEM, Haydar GÜNEŞ, Çiğdem KARA, Hasan AKÇAY, Akan GÜLMEZ, Zümrüt ALKAN
Keywords: Thorium, Solvent Extraction, Leach Liquor
Abstract:

This paper investigates a method for separation and purification of thorium from leach liquors that contains thorium and rare-earth elements. In this study, Fe removal was optimized with Adogen 464 before the extraction of thorium. Thorium was extracted with 30% D2EHPA-in kerosene with a 1/3 organic/aqueous ratio. Stoichiometry of the thorium-D2EHPA complex was calculated as 1:2.6 from slope analysis. After extraction, LREEs and HREEs were scrubbed from the loaded organic with 0.25 M H2SO4 and 6 M HCl, respectively. Scrubbed organic was stripped with 6 M H2SO4. Thorium oxalate was precipitated by oxalic acid and calcined at 1050 °C. After calcination, the purity of thorium oxide was 99.23% according to ICP-OES.

10.19111/bulletinofmre.709316


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020