İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Beypazarı Kör Bindirme Zonu’nun Çayırhan civarındaki iç yapısı
Başlık: Beypazarı Kör Bindirme Zonu’nun Çayırhan civarındaki iç yapısı
Yazarlar: Anıl ARDAHANLIOĞLU, Gürol SEYTOğLU, Korhan ESAT
Anahtar Kelimeler: İç Anadolu, neotektonik, kör bindirme, deprem, fay-ilerleme kıvrımı
Özet:

Yakın zamanda tanımlanmış olan Beypazarı Kör Bindirme Zonu, KB İç Anadolu’da Kuzey Anadolu Fay Zonu, Eskişehir Fay Zonu ve Kırıkkale-Erbaa Fay Zonu arasında Eldivan-Elmadağ ve Abdüsselam kıstırılmış tektonik kamaları ile birlikte gelişen neotektonik bir yapıdır. Beypazarı Kör Bindirme Zonu’nun iç yapısı Çayırhan civarında ayrıntıları ile incelenmiş ve kuzeyden güneye doğru Karaköy, Sekli, Nalçabayırı, Uzunbayır kör bindirmeleri ile Davutoğlan Geri Bindirmesi ve Beypazarı Kör Bindirmesi I-II’den meydana geldiği fay-ilerleme kıvrımlarından da yararlanarak ortaya konmuştur. Bu faylardan etkilenen Neojen istifin içerdiği linyit ve trona gibi ekonomik değerlerin işletiliyor olması ve önceki çalışmalarda fayların deprem üretme potansiyelinin belirlenmiş olması çalışmanın önemini arttırmaktadır.

 

10.19111/bulletinofmre.651712

Details

[English .pdf]
The internal structure of Beypazarı Blind Thrust Zone around Çayırhan
Title: The internal structure of Beypazarı Blind Thrust Zone around Çayırhan
Authors: Anıl ARDAHANLIOĞLU, Gürol SEYTOğLU, Korhan ESAT
Keywords: Central Anatolia, neotectonics, blind thrust fault, earthquake, fault-propagation fold
Abstract:

The Beypazarı Blind Thrust Zone, which is surrounded by the North Anatolian, the Eskişehir, and the Kırıkkale-Erbaa fault zones, is a recently defined neotectonic structure developed in the NW central Anatolia together with the Eldivan-Elmadağ and the Abdüsselam pinched tectonic wedges. In this study, the internal structure of the Beypazarı Blind Thrust Zone has been examined in detail around Çayırhan region. It has been defined that it consists of the Karaköy, Sekli, Nalçabayırı, Uzunbayır blind thrusts, Davutoğlan Back Thrust, and Beypazarı Blind Thrust I-II from north to south, respectively with help of the fault-propagation folds in the study area. The existence of economically important and operational resources such as lignite and trona in the Neogene sequence affected by these faults in the region and earthquake generating potential of the faults determined in previous studies increase the importance of this study.

10.19111/bulletinofmre.651712


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020