İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Zebra Dolomitlerinin Oluşumu ve Karbonat Yan Kayaçlı Au-Ag-Zn ± Pb Yatakları ile İlişkisi, Maden Köyü (Ulukışla-Niğde), Orta Toros, Güney Türkiye
Başlık: Zebra Dolomitlerinin Oluşumu ve Karbonat Yan Kayaçlı Au-Ag-Zn ± Pb Yatakları ile İlişkisi, Maden Köyü (Ulukışla-Niğde), Orta Toros, Güney Türkiye
Yazarlar: Asuman KAHYA, Ercan KUŞCU, Firdevs İrem YENİCE
Anahtar Kelimeler: Zebra dolomit, Karbonat yankayaç, Au-Ag-Zn±Pb yatağı, Bolkar Dağı, Türkiye.
Özet:

Maden Köyünde bulunan zebra dolomiti ve karbonat yan kayaçlı Au-Ag-Zn ± Pb yatakları Bolkar Dağları'nın şelf tipi karbonat kayaçlarında yeralmaktadır. Zebra Dolomiti lokal olarak oluşmaktadır ve dolomitleşme ile mineralizasyon arasında ilişki olduğuna dair veri bulunamamıştr. Maden köyü Zebra Dolomiti (ZD), petrografik ve SEM+EDX çalışmalarına göre benzer mineralojik bileşim ve kimyasal özelliklere sahip birbirine paralel açık ve koyu renkli bantlarla karakterizedir. Zebra dolomitinin δ13C (V-PDB) değeri ‰2.59 ile 2.72 arasında iken, δ18O (V-PDB) değerleri ‰ -11.39 ile -14.88 arasındadır. Bu izotopik değerler, oksijen ve karbon kaynağının denizel karbonatlardan ve tatlı su karbonatlarından kaynaklandığını göstermektedir. Sıvı kapanım çalışmalarına göre homojenleşme sıcaklıklığı 80-180 °C aralığındadır. Yapılan petrografik, izotop ve sıvı kapanım çalışmalarına göre dolomitleşmenin, geç diyajentik koşulları altında, mineralizasyondan önce oluşmuş olduğunu söyleyebiliriz.

10.19111/bulletinofmre.877977

Details

[English .pdf]
Genesis of the Zebra Dolomites and Relation to Carbonate-hosted Au-Ag-Zn±Pb deposits in the Maden Village (Ulukışla-Niğde), Central Taurides, South Turkey
Title: Genesis of the Zebra Dolomites and Relation to Carbonate-hosted Au-Ag-Zn±Pb deposits in the Maden Village (Ulukışla-Niğde), Central Taurides, South Turkey
Authors: Asuman KAHYA, Ercan KUŞCU, Firdevs İrem YENİCE
Keywords: Zebra dolomite, Carbonate-hosted, Au-Ag-Zn±Pb deposits, Bolkar Mountain, Turkey.
Abstract:

Zebra dolomites and carbonate-hosted Au-Ag-Zn±Pb deposits of Maden Village is located in the shelf type carbonate rocks of the Bolkar Mountains. The zebra dolomite locally form and there is no evidence for relation between dolomitization and mineralization. Maden village ZD is characterized by parallel light and dark bands that have similar mineralogy and chemistry by petrographic and SEM+EDX investigation. The δ13C (V-PDB) composition of the zebra dolomite from 2.59‰ to 2.72‰ and the δ18O (V-PDB) values of the zebra dolomite from -11.39 ‰ to -14.88 ‰. These isotopic values show that the source of oxygen and carbon was derived from marine carbonates and freshwater carbonates. Fluid inclusion studies on zebra dolomite show homogenization temperatures of 80-180 °C. Based on petrographic, isotope values and fluid inclusion study, we can say that the dolomitization occurred during the late diagentic conditions prior mineralization.

10.19111/bulletinofmre.877977


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021