İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Kırşehir Masifi’nin Tersiyer öncesi stratigrafisi ve yaş bulguları, Orta Anadolu
Başlık: Kırşehir Masifi’nin Tersiyer öncesi stratigrafisi ve yaş bulguları, Orta Anadolu
Yazarlar: Metin BEYAZPIRINÇ, Ali Ekber AKÇAY, Mustafa Kemal ÖZKAN, Meftun Kerem SÖNMEZ, Mustafa DÖNMEZ
Anahtar Kelimeler: Kırşehir Masifi, Çiçekdağı napı, Orta Anadolu plütonik kayaları, stratigrafi
Özet:

Orta Anadolu’da Kırşehir çevresinde Tersiyer öncesi temel birimlerini oluşturan Kırşehir Masifi’ne ait metamorfitler alttan üste doğru uyumlu ve geçişli Geç Devoniyen yaşlı Kalkanlıdağ, Karbonifer-Erken Permiyen yaşlı Kervansaray ve Geç Permiyen yaşlı Bozçaldağ formasyonları ile bunların üzerine uyumsuzlukla gelen Triyas yaşlı Demirtepe ve Jura-Kretase yaşlı Saytepe formasyonlarından oluşmaktadır. Demirtepe formasyonuna ait kuvarsitler içerisindeki kırıntı zirkonlardan U/Pb yöntemi ile 237 My çökelme yaşı, metabazitlerden ise toplam kayadan 40Ar/39Ar yöntemi ile 94.5 My ve 83.7±3.3 My metamorfizma yaşları elde edilmiştir. Bu birimler üzerine tektonik olarak yerleşen Neotetis’in kuzey koluna ait Çiçekdağı napı içerisinde Kasımağa ve Sırataşlar formasyonları ile Turoniyen-Santoniyen yaşlı ensimatik ada yayı magmatizması ürünü olan Kargınkızıközü formasyonu ayırtlanmıştır. Metamorfitler ile üzerlerindeki ofiyolitik kayaları kesen Orta Anadolu plütonik kayaları bileşim, köken ve yaşlarına göre ayırtlanmış olup U/Pb yöntemi ile Baranadağ plütonundan 71.9±1.7 My; Çayağzı plütonundan 84.0±1.9 My ve 71.9±7.2 My; Buzlukdağı plütonundan ise 69.1±1.2 My ve 40Ar/39Ar ile 65.3±1.1 My yaşlar elde edilmiştir. Granit, monzonit ve siyenit bileşimli plütonik kayaların yüzey-yarı derinlik kayaları olan Kötüdağ volkanitine ait trakiandezitlerden 40Ar/39Ar yöntemi ile toplam kayadan 79.1±1.2/68.2±1.2 My ve 74.5 My yaşlar elde edilmiştir. Tüm bu birimlerin üzerine Tersiyer örtü birimleri açısal uyumsuzlukla gelmektedir.

10.19111/bulletinofmre.930051

Details

[English .pdf]
The new age data and pre-Tertiary stratigraphy of the Kırşehir Massif, Central Anatolia
Title: The new age data and pre-Tertiary stratigraphy of the Kırşehir Massif, Central Anatolia
Authors: Metin BEYAZPIRINÇ, Ali Ekber AKÇAY, Mustafa Kemal ÖZKAN, Meftun Kerem SÖNMEZ, Mustafa DÖNMEZ
Keywords: Kırşehir Masifi, Çiçekdağı napı, Orta Anadolu plütonik kayaları, stratigrafi
Abstract:

Orta Anadolu’da Kırşehir çevresinde Tersiyer öncesi temel birimlerini oluşturan Kırşehir Masifi’ne ait metamorfitler alttan üste doğru uyumlu ve geçişli Geç Devoniyen yaşlı Kalkanlıdağ, Karbonifer-Erken Permiyen yaşlı Kervansaray ve Geç Permiyen yaşlı Bozçaldağ formasyonları ile bunların üzerine uyumsuzlukla gelen Triyas yaşlı Demirtepe ve Jura-Kretase yaşlı Saytepe formasyonlarından oluşmaktadır. Demirtepe formasyonuna ait kuvarsitler içerisindeki kırıntı zirkonlardan U/Pb yöntemi ile 237 My çökelme yaşı, metabazitlerden ise toplam kayadan 40Ar/39Ar yöntemi ile 94.5 My ve 83.7±3.3 My metamorfizma yaşları elde edilmiştir. Bu birimler üzerine tektonik olarak yerleşen Neotetis’in kuzey koluna ait Çiçekdağı napı içerisinde Kasımağa ve Sırataşlar formasyonları ile Turoniyen-Santoniyen yaşlı ensimatik ada yayı magmatizması ürünü olan Kargınkızıközü formasyonu ayırtlanmıştır. Metamorfitler ile üzerlerindeki ofiyolitik kayaları kesen Orta Anadolu plütonik kayaları bileşim, köken ve yaşlarına göre ayırtlanmış olup U/Pb yöntemi ile Baranadağ plütonundan 71.9±1.7 My; Çayağzı plütonundan 84.0±1.9 My ve 71.9±7.2 My; Buzlukdağı plütonundan ise 69.1±1.2 My ve 40Ar/39Ar ile 65.3±1.1 My yaşlar elde edilmiştir. Granit, monzonit ve siyenit bileşimli plütonik kayaların yüzey-yarı derinlik kayaları olan Kötüdağ volkanitine ait trakiandezitlerden 40Ar/39Ar yöntemi ile toplam kayadan 79.1±1.2/68.2±1.2 My ve 74.5 My yaşlar elde edilmiştir. Tüm bu birimlerin üzerine Tersiyer örtü birimleri açısal uyumsuzlukla gelmektedir.

10.19111/bulletinofmre.930051 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2021