İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Batman güneydoğusu Geç Kretase yaşlı bentik foraminifer topluluğunun sistematik ve biyostratigrafik değerlendirilmesi
Başlık: Batman güneydoğusu Geç Kretase yaşlı bentik foraminifer topluluğunun sistematik ve biyostratigrafik değerlendirilmesi
Yazarlar: Derya SİNANOĞLU
Anahtar Kelimeler: Bentik Foraminifer, Sistematik Paleontoloji, Garzan formasyonu, Maastrihtiyen
Özet:

Çalışma alanı, Arap Plakası’nın kuzey ucunda yer alan Gercüş (Batman güneydoğusu) ilçesinin 15 km kadar batısında bulunmaktadır. Bu bölge, Güneydoğu Anadolu’nun önemli petrol rezervuarlarından biri olan Garzan formasyonunun yüzeyde gözlenebilen ve üzerinde detaylı bilimsel çalışmaların yapılabildiği tek yüzlektir. Bej-sarımsı renkli, ince-kalın tabakalı, bentik foraminiferli ve algli kireçtaşlarından oluşan formasyon, fosil içeriği açısından zengin çeşitliliğe ve sayısal bolluğa sahiptir. Garzan formasyonunda tanımlanan bentik foraminiferlerde bu çeşitlilik dikkat çeker. Bu topluluk; porselen kalker kavkılı Vandenbroekia munieri Marie, Coskinolina  sp., Cyclogyra sp.; mikrogranüler ve aglutinant kavkılı Biconcava bentori Hamaoui, Nezzazata simplex Omara, Nezzazatinella picardi (Henson), Trochospira avnimelechi Hamaoui, Antalyna korayi Farinacci ve Köylüoğlu,  Moncharmontia apenninica (De Castro), Moncharmontia compressa (De Castro), Fleuryana adriatica (De Castro), Pseudocyclammina sphaeroidea Gendrot, Broeckinella arabica Henson, Cuneolina pavonia d’Orbigny, Cuneolina ketini Inan, Dicyclina schlumbergeri Munier-Chalmas, Pseudolituonella reicheli Marie, Dictyoconella complanata Henson, Minouxia lobata Gendrot, Minouxia gümbelitrioides Marie, Arenobulimina sp. ve hiyalin kalker kavkılı Fissoelphidium operculiferum Smout, Orbitoides medius (d’Archiac), Orbitoides megaloformis Papp ve Küpper, Omphalocyclus anatoliensis Özcan, Sırtina orbitoidiformis Brönnimann ve Wirtz, Goupillaudina sp. gibi türleri içermektedir.

Bu çalışmada, tanımlanan bentik foraminiferlerle Garzan formasyonunun yaşının Maastrihtiyen olduğu saptanmıştır.

10.19111/bulletinofmre.809914

Details


No File


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020