İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Gaziantep kuzeydoğusunun neotektoniği: Bozova ve Halfeti doğrultu atımlı fayları ve bunların kör bindirmeler ile ilişkileri, Türkiye
Başlık: Gaziantep kuzeydoğusunun neotektoniği: Bozova ve Halfeti doğrultu atımlı fayları ve bunların kör bindirmeler ile ilişkileri, Türkiye
Yazarlar: NURAY ŞAHBAZ, GÜROL SEYİTOĞLU
Anahtar Kelimeler: Neotektonik, Güneydoğu Türkiye, Gaziantep, Bozova Fayı, deprem, yapısal değerlendirme,
Özet:

Gaziantep kuzeydoğusunda, Güneydoğu Anadolu neotektoniğinin tipik özelliği olan doğu-batı doğrultulu bindirmeler ile kuzeydoğu-güneybatı sol yanal doğrultu atımlı faylar ve kuzeybatıgüneydoğu sağ yanal doğrultu atımlı faylar bulunur. Bu yapıların ayrıntılı haritalanması ve arazi çalışmaları ile derlenen yapısal veriler, doğu-batı doğrultulu kör bindirmeler ve ilişkili fay ilerleme kıvrımlarının Pliyosen sonrası meydana geldiğini, bunları kesen Bozova ve Halfeti doğrultu atımlı faylarının daha genç olması gerektiğini ortaya çıkarmıştır. Bununla birlikte Güneydoğu Anadolu’daki yakın dönem deprem etkinliğinin de (2011.10.23 – M= 7.3 Van; 2012.06.14 – ML= 5.5 Şırnak-Silopi; 2017.03.02 Samsat M=5.5 depremleri) gösterdiği gibi bölgedeki kuzey- güney yönlü daralma hem bindirme hem de doğrultu atımlı faylarla karşılanmaktadır.

 

http://dx.doi.org/10.19076/mta.350433

Details

[English .pdf]
The neotectonics of NE Gaziantep: The Bozova and Halfeti strike-slip faults and their relationships with blind thrusts, Turkey
Title: The neotectonics of NE Gaziantep: The Bozova and Halfeti strike-slip faults and their relationships with blind thrusts, Turkey
Authors: NURAY ŞAHBAZ, GÜROL SEYİTOĞLU
Keywords: Neotectonics, SE Turkey, Gaziantep, Bozova Fault, earthquake, structural evaluation,
Abstract:

In the northeast of Gaziantep, east-west trending thrusts, northeast-southwest trending left lateral strike-slip faults and northwest-southeast right lateral strike-slip faults are located. They are typical features of the neotectonics of southeast Anatolia, Turkey. Detailed mapping of these structures and structural data obtained from fi eld studies indicate that east-west trending thrust faults and related fault propagation folds is post-Pliocene. The strike-slip faults that cut these structures should be younger than the thrust fault. On the other hand, the recent seismic activity in the southeast Anatolia (2011.10.23 – M=7.3 Van; 2012.06.14 – ML=5.5 Şırnak-Silopi earthquakes) shows that north-south compression is taken by both thrusting and strike-slip faulting.

 

http://dx.doi.org/ 10.19111/bulletinofmre.401216 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019