Bu işlem biraz zaman alabilir, işleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Maden Tetkik ve Arama Dergisi, Türkiye'de ve uluslararası alanda yerbilimleri konusunda 1935 yılından bu yana yayın hayatını sürdüren hakemli bir dergidir. Bilimsel ve teknik araştırmalara ait veri, inceleme, sonuç ve tartışmaları içeren makalelerin yer aldığı bir dergi niteliği taşıyan MTA Dergisi, yılda iki kez Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanmaktadır.

MTA Dergisi'nin Türkçe versiyonu ULAKBİM veri tabanında,İngilizce versiyonu ise Thompson Reuters Isı Master List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogical abstracts ve Scopus veri tabanında taranmaktadır.

Devamı..

Bulletin of The Mineral Research and Exploration is both national and international peer reviewed journal on earth sciences which has been being published since 1935.Bulletin of The Mineral Research and Exploration has been being published in Turkish and English twice a year, having chacteristics of an earth science journal that includes datas, evaluations, conclusions and discussions of scientific and technical researches.

Foreign edition of Bull. Min. Res. Exp. is indexed and abstracted in Thompson Reuters Isı Master List, Georef, Geological Abstracts, Mineralogic abstracts and SCOPUS database, Turkish edition is indexed and abstracted in ULAKBIM database.

Read More..

MTA Dergisi ISSN: 1304-334X
Bull.Min.Res.Exp. ISSN: 0026-4563

 
Maden Tetkik ve Arama Dergisi, bilimsel etik kurallarını ve telif haklarını gözetmekte, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerini uygulamaktadır.
Bulletin of the Mineral Research and Exploration keeps the ethics of scientific research and the copyrights according to the law on intellectual and artistic works (Law No:5846).


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü / 2013 - 2016