İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
29 KASIM 1795 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ, GÜNEY TÜRKİYE
Başlık: 29 KASIM 1795 KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ, GÜNEY TÜRKİYE
Yazarlar: Mahmut PALUTOĞLU, Ahmet ŞAŞMAZ
Anahtar Kelimeler: Kahramanmaraş, El Yazması, Şiddet, Tarihsel Deprem, Doğu Anadolu Fay Zonu
Özet:

Kahramanmaraş ve civarında bulunan önemli tektonik yapılar; Doğu Anadolu Fay Zonu (DAFZ)’nun kuzey kolu (Sürgü segmenti, Çardak segmenti, Savrun segmenti, Çokak segmenti ve Toprakkale segmenti) ve güney kolu (Gölbaşı segmenti, Amanos segmenti), Engizek Fay Zonu, Kahramanmaraş Fay Zonu ve Ölü Deniz Fay Zonu’nun Narlı segmentidir. Kahramanmaraş’ta 1795 yılında meydana gelen depremin anlatıldığı el yazması eser, Konya Büyükşehir Belediyesi Koyunoğlu Kütüphanesi’nde, Divan-ı Hasm-i adlı eserin içinde yer almaktadır. El yazması eserde anlatılanlardan depremin şiddeti sekiz ve bu şiddet değerine bağlı olarak, depremin büyüklüğü yedi olarak hesaplanmıştır. Yapılan hesaplamalar, depremin, DAFZ’ın Gölbaşı segmenti üzerinde meydana geldiği ihtimalini güçlendirmektedir.

 

DOI: 10.19076/mta.306690

Details

[English .pdf]
29 NOVEMBER 1795 KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKE, SOUTHERN TURKEY
Title: 29 NOVEMBER 1795 KAHRAMANMARAŞ EARTHQUAKE, SOUTHERN TURKEY
Authors: Mahmut PALUTOĞLU, Ahmet ŞAŞMAZ
Keywords: Kahramanmaraş, Manuscript, Intensity, Historical Earthquake, East Anatolian Fault Zone.
Abstract:

Significant tectonic structures observed in the vicinity of Kahramanmaraş are the northern branch of the East Anatolian Fault Zone (EAFZ) (Sürgü segment, Çardak segment, Savrun segment, Çokak segment and Toprakkale segment), the southern branch of EAFZ (Gölbaşı segment and Amanos segment), Engizek Fault Zone, Kahramanmaraş Fault Zone and Narlı segment of the Dead Sea Fault Zone (DSFZ). The manuscript in which the 1795 Kahramanmaraş Earthquake has been mentioned is kept in the work of art called “Divan-ı Hasmi” in the Koyunoğlu Library of the Konya Metropolitan Municipality. From the statements in the work the intensity of the earthquake is 8,0 and due to this fact the magnitude of the earthquake was estimated as 7,0. The estimations made reinforce the probability that the earthquake occurred on Gölbaşı segment of the EAFZ

DOI: 10.19111/bulletinofmre.314211 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019