İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Naşa sokulumu (Batı Anadolu) ve teknotik anlamı: gravite ve deprem verilerinin birlikte analizi
Başlık: Naşa sokulumu (Batı Anadolu) ve teknotik anlamı: gravite ve deprem verilerinin birlikte analizi
Yazarlar: ERTAN TOKER, EMİN U. ULUGERGERLİ, ALİ R. KILIÇ
Anahtar Kelimeler: Gravite, deprem, Simav, Graben, kenar algılama, Euler dekonvolusyonu
Özet:

Batı Anadoluda bulunan Simav grabeni ve civarında toplanan gravite verileri, standart sapma süzgeci ve Euler evrişimi kullanılarak yeniden işlenmiş ve yorumlanmıştır. Gravite verilerinin ve sismolojik çalışmaların sonuclarının birlikte yorumu Simav yakınlarında yeni sokulum yapılarının varlığına işaret etmektedir. Sokulum grabenin doğu kenarında yeralmakta ve kalınlıgı 12-15 km ve yüzeyden derinliği 2.5-3 km dir. Grabenin doğusunda kayıt edilen çok sayıda deprem bu sokulumla ilintilidir. Ayrıca, gravite verisinin çok boyutlu modellemesi ile Simav Grabeni, Simav Fayının büklümü, Naşa adı verilen Sokulum ve deprem odakları aynı tektonik karede görüntülenmiştir. Üç boyutlu kabartma modeli üzerinde tüm tektonik yapılar işaretlenmiştir.

http://dx.doi.org/10.19076/mta.346159

Details

[English .pdf]
The Naşa intrusion (Western Anatolia) and its tectonic implication: A joint analyses of gravity and earthquake catalog data
Title: The Naşa intrusion (Western Anatolia) and its tectonic implication: A joint analyses of gravity and earthquake catalog data
Authors: ERTAN TOKER, EMİN U. ULUGERGERLİ, ALİ R. KILIÇ
Keywords: Gravity, Earthquake, Simav, Graben, edge detection, Euler deconvolution.
Abstract:

The gravity data gathered in and around the Simav Graben in Western Anatolia were reprocessed and reinterpreted by using the standard deviation fi lter and the Euler deconvolution. The joint evaluation of results from the interpretation of gravity data and seismological studies indicates the presence of new intrusive structures in the vicinity of Simav. The intrusion is located in the eastern margin of the graben and has a thickness of 12-15 km at 2.5-3 km depth below the surface. Numerous earthquakes recorded in the eastern part of the graben are associated with this intrusion. Besides, the multidimensional modelling study of the gravity data allowed us to display the Simav Graben, the fold of the Simav Fault, the intrusion named as Naşa, and the epicenters of earthquake within the same tectonic frame. All tectonic structures were marked on the three dimensional relief model.

 

http://dx.doi.org/10.19111/bulletinofmre.410597 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019