İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
BORAKS KİLLİ ZENGİNLEŞTİRME ATIKLARININ KARAKTERİZASYONU, TEKLİ- VE IKİLİ FLOKÜLANT SİSTEMİ İLE SUSUZLANDIRILMASI
Başlık: BORAKS KİLLİ ZENGİNLEŞTİRME ATIKLARININ KARAKTERİZASYONU, TEKLİ- VE IKİLİ FLOKÜLANT SİSTEMİ İLE SUSUZLANDIRILMASI
Yazarlar: NURAY KARAPINAR
Anahtar Kelimeler: Boraks, zenginleştirme, zenginleştirme atığı, susuzlandırma, flokülasyon
Özet:

Bu çalışma, Kırka Borax Konsantratör atığının tekli- ve ikili-flokülant sistemini kullanan flokülasyon yöntemi ile susuzlandırılmasını içerir. Zenginleştirme atığının tekli- ve ikli –flokülant sistemi ile flokülasyonunda polyacrilamid (PAM) türü 4 adet anyonik polimer ile poli dialil-dimetil amonyum klorür (polyDADMAC) türü bir katyonik polimer flokülant olarak kullanılmıştır.  Deneylerde kullanılan pülp halindeki zenginleştirme atığı numunesi Kırka Borax Konsantratörünün atık deşarj noktasından alınmıştır. Flokülasyon testlerinden önce fiziksel, kimyasal ve mineralojik analizler ile atığın karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, zenginleştirme atığı katısının başlıca dolomit ve montmorillonit ve ince tane boyunda bir miktar bor minerali kaçakğı ile çok az miktarda kalsit ve kuvarstan oluştuğunu, zenginleştirme atığı sıvı kısmının ise temel karakteristiğinin pH değeri (9,4) ve oldukça yüksek çözünmüş karbonat ve boraks içeriği olduğunu göstermiştir. Flokülasyon testleri 1 litrelik dereceli mezürde ve zenginleştirme atığı numunesinin kendi pH değerinde gerçekleştirilmiştir. Kullanılan farklı flokülantların flokülasyon performansını değerlendirmek için çökelme hızı ve üst akım bulanıklığı önemli parametreler olarak ölçülmüştür. Zenginleştirme atık numunesi, kil içeriği ve ince tane boyundaki katı oranının yüksek olması nedeniyle oldukça yavaş bir çökelme davranımı göstermiştir. Zenginleştirme atığının anyonik flokülant ile flokülasyonu katının çökelme hızını artırırken berrak bir üst akım sağlayamamıştır. Ancak, anyonik ve katyonik polimerik flokülantların birlikte kullanıldığı ikili- flokülant sisteminde nispeten yüksek çökelme hızlarında temiz üst akım sağlanabilmiştir.

Details

[English .pdf]
CHARACTERIZATION AND DEWATERING OF BORAX CLAYEY TAILINGS BY MONOAND DUAL-FLOCCULANTS SYSTEMS
Title: CHARACTERIZATION AND DEWATERING OF BORAX CLAYEY TAILINGS BY MONOAND DUAL-FLOCCULANTS SYSTEMS
Authors: NURAY KARAPINAR
Keywords: borax,beneficiation,tailings,dewatering,flocculation
Abstract:

This study includes dewatering of Kırka Borax Concentrator tailings by flocculation with mono- and dual-flocculants systems. Four polyacrylamide (PAM)-typed anionic and a poly diallyl-dimethyl-ammonium chloride (PolyDADMAC)-typed cationic polymers were used as flocculants in mono- and dual-flocculants systems to flocculate tailings. Tailings slurry sample used in experiments were taken from the discharge point of Kırka Borax Concentrator. Prior to the flocculation tests, physical, chemical and mineralogical analysis were carried out to characterize the tailings slurry. Results reveal that while tailings solid consists mainly of dolomite and montmorillonite with some unrecoverable boron mineral fines and a minor amount of calcite and quartz, tailings water is typical with the content of quite high dissolved carbonate and borax with a pH of 9.4.  Flocculation tests were performed in one liter graduated cylinder at inherent pH of the tailings slurry sample. Settling rate and turbidity of overflow was measured as important factors for evaluating the flocculation performance of different flocculants. The tailings slurry as received showed a very low settling behavior due to the clay content and high percentage of fine particles. Flocculation of tailings with anionic flocculants accelerated the settling rate of particles without providing a clear supernatant. But, dual-flocculants system, in which anionic and cationic type polymeric flocculants were used, was able to provide a clear supernatant at relatively higher settling rates. 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2018