İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Danışma Kurulu / Advisory Board

1 Prof. Dr. Ahmet GÖKÇE Cumhuriyet Un. Web Site gokce@cumhuriyet.edu.tr
2 Prof. Dr. Aral OKAY İTÜ Web Site okay@itu.edu.tr
3 Prof. Dr. Cahit HELVACI Dokuz Eylül Un. Web Site cahit.helvaci@deu.edu.tr
4 Prof. Dr. Demir ALTINER ODTÜ Web Site demir@metu.edu.tr
5 Prof. Dr. Erdin BOZKURT ODTÜ Web Site erdin@metu.edu.tr
6 Prof. Dr. Gürol SEYİTOĞLU Ankara Un. Web Site seyitoglu@ankara.edu.tr
7 Prof. Dr. M. Cemal GÖNCÜOĞLU ODTÜ Web Site mcgoncu@metu.edu.tr
8 Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ İTÜ Web Site tüysüz@itu.edu.tr
9 Prof. Dr. Osman CANDAN Dokuz Eylül Un. Web Site osman.candan@deu.edu.tr
10 Prof. Dr. Reşat ULUSAY Hacettepe Un. Web Site resat@hacettepe.edu.tr
11 Prof. Dr. Yücel YILMAZ Kadir Has Un. Web Site yyilmaz@khas.edu.tr
12 Prof. Dr.Nilgün GÜLEÇ ODTÜ Web Site nilgun@metu.edu.tr
13 Prof.Dr. Osman PARLAK Çukurova Un. Web Site parlak@cu.edu.tr
14 Prof.Dr.Timur USTAÖMER İstanbul Un. Web Site timur@istanbul.edu.tr 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2019