Yazı İnceleme Kurulu / Editorial Board


Dimitrios PAPANIKOLAU Atina Web Site dpapan@geol.uoa.g
Doç. Dr. Pınar ŞEN MTA Maden Etüt ve Arama Dairesi Başkanlığı pinarsen@mta.gov.tr
Doç. Dr. Sönmez SAYILI   - sayili@eng.ankara.edu.tr
Doç. Dr. Yurdal GENÇ Hacettepe Un. Web Site ygenc@hacettepe.edu.tr
Doç. Dr.Nurdan YAVUZ MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı nurdan.yavuz@mta.gov.tr
Doç. Dr.Selami TOPRAK MTA Maden Analizleri ve Teknolojisi Dairesi seltop@yahoo.com
Dr. Erdal HERECE MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı herece@mta.gov.tr
Dr. Halil YUSUFOĞLU MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı yus.halil@gmail.com
Dr. Klaus Gessner The University of Western Australia Web Site klausgessner@me.com - klaus.gessner@uwa.edu.au
Dr. Yavuz BEDİ MTA Jeoloji Etütleri Dairesi Başkanlığı yavuzbedi@gmail.com
Prof. Dr. Abidin TEMEL Hacettepe Un. Web Site atemel@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Ahmet Tuğrul BAŞOKUR Ankara Un. - basokur@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Alastair H.F. ROBERTSON Edinburgh Un. Web Site alastair.Robertson@ed.ac.uk
Prof. Dr. Ali İhsan KARAYİĞİT Hacettepe Un. Web Site aik@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Ali SARI Ankara Un. Web Site sari@eng.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Burhan SADIKLAR KTÜ Web Site giray@ktu.edu.tr
Prof. Dr. Candan GÖKÇEOĞLU Hacettepe Un. Web Site cgokce@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Cemal TUNOĞLU Hacettepe Un. Web Site tunay@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Doğan PERİNÇEK Çanakkale 18 Mart Un. Web Site perincek@yahoo.com - perincek@comu.edu.tr
Prof. Dr. Donna WHITNEY Washington Un. Web Site  
Prof. Dr. Erdinç YİĞİTBAŞ Çanakkale 18 Mart Un. Web Site erdinc.yigitbas@gmail.com
Prof. Dr. Erhan ALTUNEL Osmangazi Un. Web Site ealtunel@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Funda AKGÜN Dokuz Eylül Un. Web Site funda.akgun@deu.edu.tr
Prof. Dr. Gerard STAMPFLI Lozan Un. Web Site Gerard.Stampfli@unil.ch
Prof. Dr. Gilbert KELLING Keele Un. Web Site g.kelling@keele.ac.uk
Prof. Dr. Halim MUTLU Ankara Un. Web Site halimmutlu@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Harald G. Dill   Web Site haralddill@web.de
Prof. Dr. Hasan SÖZBİLİR Dokuz Eylül Un. Web Site hasan.sozbilir@deu.edu.tr
Prof. Dr. Hüseyin YALÇIN Cumhuriyet Un. Web Site yalcin@cumhuriyet.edu.tr
Prof. Dr. Işık YILMAZ Cumhuriyet Un. Web Site iyilmaz@cumhuriyet.edu.tr
Prof. Dr. İlkay KUŞÇU Muğla Un. Web Site ikuscu@mu.edu.tr
Prof. Dr. İsmail Hakkı DEMİREL Hacettepe Un. Web Site hakkid@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. James JACKSON Cambridge Un. Web Site jaj2@cam.ac.uk
Prof. Dr. John WINCHESTER Keele Un. Web Site j.a.winchester@keele.ac.uk - geo@keele.ac.uk
Prof. Dr. Kadir DİRİK Hacettepe Un. Web Site kdirik@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Kamil KAYABALI Ankara Un. Web Site kayabali@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Mehmet ŞENER Niğde Un. Web Site msener@nigde.edu.tr
Prof. Dr. Muharrem SATIR Almanya - satir@uni-tuebingen.de
Prof. Dr. Muhittin GÖRMÜŞ Ankara Un. Web Site mgormus@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Mustafa ERGİN Ankara Un. Web Site mergin@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Namık ÇAĞATAY İTÜ Web Site cagatay@itu.edu.tr
Prof. Dr. Namık YALÇIN İÜ Web Site mny@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ KTÜ Web Site ntuysuz@ktu.edu.tr
Prof. Dr. Nizamettin KAZANCI Ankara Un. Web Site kazanci@eng.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Okan TÜYSÜZ İTÜ Web Site tuysuz@itu.edu.tr
Prof. Dr. Orhan TATAR Cumhuriyet Un. Web Site orhantatar@cumhuriyet.edu.tr
Prof. Dr. Osman BEKTAŞ KTÜ Web Site obektas@ktu.edu.tr
Prof. Dr. Roland OBERHÄNSLİ Postdam Un. Web Site roob@geo.uni-potsdam.de
Prof. Dr. Sacit ÖZER Dokuz Eylül Un. Web Site sacit.ozer@deu.edu.tr
Prof. Dr. Selahattin  KADİR Osmangazi Un. Web Site skadir@ogu.edu.tr
Prof. Dr. Serdar BAYARI Hacettepe Un. Web Site serdar@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Şakir ŞİMŞEK Hacettepe Un. Web Site ssimsek@hacettepe.edu.tr
Prof. Dr. Şükrü KOÇ Ankara Un. Web Site koc@eng.ankara.edu.tr
Prof. Dr. Tamer TOPAL ODTÜ Web Site topal@metu.edu.tr
Prof. Dr. Yusuf Kaan KADIOĞLU Ankara Un. Web Site kadi@ankara.edu.tr
Prof. Dr.Franco Pirajno University of Western Australia Web Site franco.pirajno@uwa.edu.au
Prof. Dr.Nuretdin KAYMAKÇI ODTÜ Web Site kaymakci@metu.edu.tr
Prof. Dr.Uğur Kağan TEKİN Hacettepe Un. Web Site uktekin@hacettepe.edu.tr
Şevket ŞEN Paris Web Site sen@mnhn.fr


 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü / 2013 - 2016