Sorumlu Yazı İşeri Müdürü / Manager

Fatih DUMANLI MTA Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanı MTA Genel Müdürlüğü 06800 Ankara-Turkey 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü / 2013 - 2016