İşleminiz gerçekleştirilirken lütfen bekleyiniz.

Please wait


Makale Detayları

[Türkçe .pdf]
Demir cevherinin ve kabuk (scale) malzemesinin özelliklerinin belirlenmesi ve vinil boya için sentezlenmesi
Başlık: Demir cevherinin ve kabuk (scale) malzemesinin özelliklerinin belirlenmesi ve vinil boya için sentezlenmesi
Yazarlar: Mohammed Tayeb ABEDGHARS, Mokhtar GHERS, Salah BOUHOUCHE, Belgacem BEZZINA
Anahtar Kelimeler: Pigment demir, Kabuk (kalamin-tutya taşı), Eş zamanlı ısı analizi, X-Işını Difraksiyon, Spektrofotometre.
Özet:

Bu çalışmada vinil boya üretimine yönelik sentezleme için iki malzeme çalışılmıştır. Demir cevheri, kırmızı renkli, fosfor içerikli ve oolitik yapıda demir oksit pigmentidir. İkinci malzeme çelik yan ürünüdür. Hammaddelerin uygunlukları kimyasal, partikül boyutu, termal, XRD ve spektrofotometrik analizler ile çalışılmıştır. Pigment ve kabuğun (tutya taşı) demir içerikleri sırasıyla %53,18 ve %73,83’tür. Kabuğun öğütülebilirliği pigmentten daha iyidir. Partikül hacim dağılımı, kabuk için 0,7-32, pigment için ise 0,6-40 µm’dir. TGA ve DSC testleri, enerji tüketimi ile faz çözülmesinin pigmente ağırlık kaybettirdiğini ve ısının yükseldiği zaman yeni faz oluşumu ile kabuğa ağırlık kazandırdığını göstermiştir. Kabuğun SEM analizi, 1-10 µm arasındaki demir oksit tanelerinde homojen bir yapı olduğuna işaret etmektedir. XRD analizi, pigment içerisindeki demirin Fe2O3 ve FeO(OH) ve çok az miktarda da Fe2SiO4 olduğunu göstermiştir. Kabuk içerisindeki demir ise FeO, Fe2O3 ve Fe3O4 formlarındadır. Spektrofotometrik testler, bu iki malzemenin izlenebilir ölçekte herhangi bir emme (absorpsiyon) göstermediğini ve yansıma değerlerinin maksimum (%100) olduğunu ortaya koymuştur.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.604081

Details

[English .pdf]
Characterization of iron ore and scale for synthesizing vinyl paint
Title: Characterization of iron ore and scale for synthesizing vinyl paint
Authors: Mohammed Tayeb ABEDGHARS, Mokhtar GHERS, Salah BOUHOUCHE, Belgacem BEZZINA
Keywords: Pigment iron, Scale (calamine), Simultaneous thermal analysis, X-ray diffraction, Spectrophotometry.
Abstract:

Two materials are studied to synthesize a vinyl painting. Iron ore is an iron pigment with an oolithic structure containing phosphorus. The second material is a steel by-product. The raw materials proprieties were studied by chemical, particle size, thermal, XRD and spectrophotometric analysis. The iron contents of the pigment and scale are respectively 53.18% and 73.83%. The grindability of scale is better than that of the pigment. The particle volume distribution is 0.7 to 32 µm for scale and 0.6 to 40 µm for pigment. TGA and DTA tests show that the pigment loses weight with phase dissolution by consuming energy and the scale gains weight with the formation of a new phase when the temperature increases. The SEM of the scale showed a homogeneous structure of iron oxide grains ranging from 1 to 10 μm. XRD analysis shows that the iron in the pigment is in the form of (Fe2O3) and FeO (OH)) and very little (Fe2SiO4). The iron in the scale is in the form of (FeO, Fe2O3 and Fe3O4). Spectrophotometric tests show that the two materials have no absorption and their reflection is maximum (100%) in the visible range.

https://doi.org/10.19111/bulletinofmre.604081 
MTA Bilgi İşlem Koordinatörlüğü - 2013/2020