Volume 173 / 2024


Modelling and computation of gravitational attraction, gradient tensors, rotational and horizontal invariants of Asteroid Bennu (101955), Itokawa (25143) and Eros (433) via 2D Non-Uniform FFT

Bennu (101955), İtokawa (25143) ve Eros Asteroitlerinin (433) yerçekimi, gradyan tensörleri, rotasyonel ve yatay sabitlerinin 2B Düzensiz Hızlı Fourier Dönüşümü aracılığıyla modellenmesi ve hesaplanması

İlkin ÖZSÖZ

Disciplines: -   Pages: 1-18   2696 View
Coal quality, mineralogy, petrography, and geochemistry of the high-strontium Bozburun lignite (Malatya, eastern Türkiye)

Yüksek stronsiyumlu Bozburun (Malatya, doğu Türkiye) kömürünün kalitesi, mineralojisi, petrografisi ve jeokimyası

Rıza Görkem OSKAY, Ali İhsan KARAYİĞİT

Disciplines: -   Pages: 19-54   2345 View
Vitrinite reflectances and mineralogy of coal clasts in the Late Carboniferous sequences in the two-deep research wells from the Kozlu coalfield (Zonguldak Basin, NW Türkiye)

Kozlu kömür sahasında (Zonguldak Havzası, KB Türkiye) açılan iki derin araştırma kuyusunda Geç Karbonifer yaşlı istiflerin içerisindeki kömür klastların vitrinit yansıtmaları ve mineralojisi

Ali İhsan KARAYİĞİT, Rıza Görkem OSKAY

Disciplines: -   Pages: 55-83   2359 View
Magnetic inversion modeling of subsurface geologic structures for mineral deposits mapping in southeastern Nigeria

Güneydoğu Nijerya’da maden yataklarının haritalanması için yeraltı jeolojik yapılarının manyetik ters çözüm modellemesi

Ema ABRAHAM, Ayatu USMAN, Kelvin CHIMA, George-best AZUOKO, Iheanyi IKEAZOTA

Disciplines: -   Pages: 85-105   2002 View
Paleocene-Eocene foraminifera from the Tuz Gölü Basin (Salt Lake Basin, Central Türkiye) and their paleoenvironmental interpretations

Tuz Gölü Havzası’nın (Tuz Gölü, Orta Türkiye) Paleosen-Eosen foraminiferleri ve ortamsal yorumları

Muhittin GÖRMÜŞ, Mustafa YILDIZ, Alper BOZKURT, Aynur HAKYEMEZ

Disciplines: -   Pages: 107-151   1824 View
Active tectonics of western Kosovo: Insights from geomorphic and structural analyses

Batı Kosova’nın Aktif Tektoniği: Jeomorfik ve yapısal analizlerden elde edilen bilgiler

Alper GÜRBÜZ, Astrit SHALA, Shemsi MUSTAFA, Aytekin ERTEN

Disciplines: -   Pages: 153-173   2308 View
Time-lapse ground penetrating radar (GPR) imaging of used engine oil contamination

Atık motor yağı kirliliğinin zaman serili yer radarı (GPR) ile görüntülenmesi

Hafiz MOHAMMED NAZİFİ, Ertan PEKŞEN, Ertuğrul GÜRBÜZ, Levent GÜLEN

Disciplines: -   Pages: 175-183   1457 View
A simple and practical tool for indirect determination of the unconfined compressive strength of most common construction materials

Yaygın yapı malzemelerinin tek eksenli sıkışma dayanımının dolaylı olarak belirlenmesi için basit ve pratik bir araç

Kamil KAYABALI, Turgay BEYAZ, İlknur KARAASLAN ÖZDEMİR, Deniz YILMAZ

Disciplines: -   Pages: 189-201   1305 View
Evaluation of radioactive properties and microfaunal evidence in the Bosphorus and the Dardanelles straits and Golden Horn sediments

İstanbul ve Çanakkale boğazları ile Haliç sedimentlerindeki radyoaktif özelliklerin ve mikrofaunal bulguların değerlendirilmesi

İPEK F. BARUT, Engin MERİÇ, Mustafa ERYILMAZ, Atike NAZİK, Feyza DİNÇER, Erol KAM

Disciplines: -   Pages: 203-233   1238 View
Anthropogenic problems threatening major cities: Largest surface deformations observed in Hatay, Türkiye based on SBAS-InSAR

Büyük şehirleri tehdit eden antropojenik sorunlar: Hatay kentinde gözlenen Türkiye’nin en büyük yüzey deformasyon alanının SBAS-InSAR ile belirlenmesi

Şükrü Onur KARACA, Gültekin ERTEN, Semih ERGİNTAV, Shuhab D. KHAN

Disciplines: -   Pages: 235-252   1621 View

Publication Rules

Contents